Drimble

Vergunningen Rauwerd

De laatste aangevraagde en afgegeven vergunningen in Rauwerd, met tevens andere bekendmakingen en regelgeving door de gemeente.

informatie alleen over rauwerd

Overzicht recente vergunningen en regelgeving in Rauwerd

De meeste overheidsinstanties publiceren regelgeving en vergunningen in een speciale databank. Deze data neemt Drimble over, zodat wij deze hier eenvoudig aan u kunnen aanbieden. Onderstaande vergunningen en publicaties zijn speciaal gemarkeerd op de plaats Rauwerd door de betreffende overheidsinstantie. In dit overzicht staan niet standaard berichten die betrekking hebben op de gemeente Súdwest-Fryslân of het lokale waterschap die geen speciale plaatsmarkering hebben gekregen. Deze kun je wel apart aan- of uitzetten. Het kan zijn dat deze publicaties niet relevant zijn voor de plaats Rauwerd.
Verfijn resultaten

Vergunningen Rauwerd

DatumBetreftOnderwerp
14-03-2019RauwerdVerleende omgevingsvergunning regulier, Raerd (Rauwerd), Flânsum 3 het vernieuwen en verbouwen van de bedrijfswoning

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-60691)

28-02-2019RauwerdVerleende omgevingsvergunning regulier, Raerd (Rauwerd),Aldfeartswei 19 het plaatsen van een tijdelijke woonunit

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-48343)

07-02-2019RauwerdIngekomen aanvraag, Raerd (Rauwerd), it Fintsje 11 het plaatsen van een dakraam en saneren asbest

Betreft: Overig (gmb-2019-28817)

07-02-2019RauwerdVergunningsvrije aanvraag omgevingsvergunning, Raerd (Rauwerd), it Fintsje 11 het plaatsen van een dakraam en saneren asbest

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-28893)

31-01-2019RauwerdIngekomen aanvraag, Raerd (Rauwerd), Flânsum 3 het verbouwen van de bedrijfswoning

Betreft: Overig (gmb-2019-22985)

24-01-2019RauwerdVerleende omgevingsvergunning regulier, Raerd (Rauwerd), Aldfeartswei 15 het bouwen van 2 garages en plaatsen dakkapel

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-17661)

13-12-2018RauwerdIngekomen aanvraag, Raerd (Rauwerd), Aldfeartswei 15 het bouwen van 2 garages en plaatsen dakkapel

Betreft: Overig (gmb-2018-267341)

22-11-2018RauwerdRECTIFICATIE, Raerd (Rauwerd), Aldfeartswei 13 het bouwen van 2-onder-1-kap woning

Betreft: Rectificatie (gmb-2018-249286)

15-11-2018RauwerdVerleende omgevingsvergunning regulier, Raerd (Rauwerd), Aldfeartswei 13 het bouwen van 2-onder-1-kap woning

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-243548)

15-11-2018RauwerdVerleende omgevingsvergunning regulier, Raerd (Rauwerd), Slotsdyk 38 het realiseren van een kaatswand en veld

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-243578)

04-10-2018RauwerdVerleende omgevingsvergunning regulier, Raerd (Rauwerd), Snitserdyk 13 het bouwen van een bedrijfspand

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-210453)

27-09-2018RauwerdMelding Activiteitenbesluit, Raerd (Rauwerd), Snitserdyk 13 het vervangen van een bestaand hok

Betreft: Overig (gmb-2018-205296)

27-09-2018RauwerdIngekomen aanvraag, Raerd (Rauwerd), Slotsdyk 38 het realiseren van een kaatswand en veld

Betreft: Overig (gmb-2018-205349)

20-09-2018RauwerdVerleende omgevingsvergunning regulier, Raerd (Rauwerd), Aldfeartswei 19 het bouwen van een woning

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-200226)

16-08-2018RauwerdIngekomen aanvraag, Raerd (Rauwerd), Aldfeartswei 19 het bouwen van een woning

Betreft: Overig (gmb-2018-176870)Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarVergunningen gemeente Súdwest-FryslânVergunningen regio SneekVergunningen provincie FrieslandVergunningen Nederland

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.

      Gemeenten in de regio Sneek:

      Regio's in de provincie Friesland: