Vergunningen Poppingawier

De laatste aangevraagde en afgegeven vergunningen in Poppingawier, met tevens andere bekendmakingen en regelgeving door de gemeente.

informatie alleen over poppingawier

Overzicht recente vergunningen en regelgeving in Poppingawier

De meeste overheidsinstanties publiceren regelgeving en vergunningen in een speciale databank. Deze data neemt Drimble over, zodat wij deze hier eenvoudig aan u kunnen aanbieden. Onderstaande vergunningen en publicaties zijn speciaal gemarkeerd op de plaats Poppingawier door de betreffende overheidsinstantie. In dit overzicht staan niet standaard berichten die betrekking hebben op de gemeente Súdwest-Fryslân of het lokale waterschap die geen speciale plaatsmarkering hebben gekregen. Deze kun je wel apart aan- of uitzetten. Het kan zijn dat deze publicaties niet relevant zijn voor de plaats Poppingawier.
Verfijn resultaten

Vergunningen Poppingawier

DatumBetreftOnderwerp
24-07-2020PoppingawierVerleende omgevingsvergunning regulier, Poppenwier (Poppingawier), Bûtenbuorren 8 het aanpassen van de schoorstenen en de ramen in de achtergevel

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-188874)

10-07-2020PoppingawierVerdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Poppenwier (Poppingawier), Bûtenbuorren 8 het aanpassen van de schoorstenen en de ramen in de achtergevel

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-173361)

10-07-2020PoppingawierVerleende omgevingsvergunning regulier, Poppenwier (Poppingawier), Skoalsteech 1 het plaatsen van een dakkapel

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-174625)

19-06-2020PoppingawierGeweigerde omgevingsvergunning regulier, Poppenwier (Poppingawier), Harstawei 6het vervangen van het tuinhuis

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-153153)

12-06-2020PoppingawierIngekomen aanvraag, Poppenwier (Poppingawier), Skoalsteech 1het plaatsen van een dakkapel

Betreft: Overig (gmb-2020-144811)

05-06-2020PoppingawierVerdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Poppenwier (Poppingawier), Harstawei 6 het vervangen van het tuinhuis

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-133508)

23-05-2020PoppingawierIngekomen aanvraag, Poppenwier (Poppingawier), Bûtenbuorren 8 het aanpassen van de schoorstenen en de ramen in de achtergevel

Betreft: Overig (gmb-2020-128857)

10-04-2020PoppingawierIngekomen aanvraag, Poppenwier (Poppingawier), Harstawei 6 het vervangen van het tuinhuis

Betreft: Overig (gmb-2020-92220)

03-10-2019PoppingawierVerleende omgevingsvergunning regulier, Poppenwier (Poppingawier), Binnenbuorren 11 het vervangen van de dakpannen

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-239560)

15-08-2019PoppingawierIngekomen aanvraag, Poppenwier (Poppingawier), Binnenbuorren 11 het vervangen van de dakpannen

Betreft: Overig (gmb-2019-203165)

06-06-2019PoppingawierVerleende omgevingsvergunning regulier, Poppenwier (Poppingawier), Bûtenbuorren 7 het verbouwen van het pand tot woning

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-139170)

23-05-2019PoppingawierVerdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Poppenwier (Poppingawier), Bûtenbuorren 7 het verbouwen van het pand tot woning

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-126246)

11-04-2019PoppingawierVergunningsvrije aanvraag omgevingsvergunning, Poppenwier (Poppingawier), Bûtenbuorren 7 het plaatsen van twee dakkapellen en de bestaande aanpassen en het plaatsen van zonnepanelen op de daken van de dakkapellen.

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-87730)

04-04-2019PoppingawierIngekomen aanvraag, Poppenwier (Poppingawier), Bûtenbuorren 7 het verbouwen van het pand tot woning

Betreft: Overig (gmb-2019-80029)

04-04-2019PoppingawierVergunningsvrije aanvraag omgevingsvergunning, Poppenwier (Poppingawier), Marsherne 13 het bouwen van een garage en het vervangen ramen en plaatsen van een schuifpui

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-80968)Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarVergunningen gemeente Súdwest-FryslânVergunningen regio SneekVergunningen provincie FrieslandVergunningen Nederland

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.

      Gemeenten in de regio Sneek:

      Regio's in de provincie Friesland: