Woningen in Gemeente Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland)

Overzicht van woningen die te koop of te huur staan in de Gemeente Súdwest-Fryslân. Er kan geselecteerd worden op prijswijzigingen.

informatie alleen over gemeente sudwest-fryslan

Overzicht koopwoningen Gemeente Súdwest-Fryslân

De informatie op deze pagina wordt geleverd door Huizenzoeker. Er bestaat de mogelijkheid om te selecteren op datum, op prijs en op prijswijziging. Naast koopwoningen kunnen er ook huurwoningen worden geselecteerd.
Totaal: 234

Pagina 1

FotoAdresPrijs
€ 2.200.000 Greate Sudein 33

Aangeboden sinds 25 januari 2021

Postcode: 8624 TV Uitwellingerga
Oppervlakte: 913 m² | Perceel: 7447 m²

€ 520.000 Koopmansgracht 19+20

Aangeboden sinds 25 januari 2021

Postcode: 8606 AA Sneek
Oppervlakte: 195 m² | Perceel: 202 m²

€ 269.000 Kruswetter 4 E

Aangeboden sinds 24 januari 2021

Postcode: 8822 VL Arum
Oppervlakte: 110 m² | Perceel: 253 m²

€ 500.000 IEwal 18

Aangeboden sinds 23 januari 2021

Postcode: 8551 PT Woudsend
Oppervlakte: 505 m² | Perceel: 220 m²

€ 245.000 Molenkrite 139

Aangeboden sinds 23 januari 2021

Postcode: 8608 XJ Sneek
Oppervlakte: 136 m² | Perceel: 196 m²

€ 200.000 Windbord 3

Aangeboden sinds 21 januari 2021

Postcode: 8608 ZW Sneek
Oppervlakte: 124 m² | Perceel: 155 m²

€ 480.000 Helling 69

Aangeboden sinds 21 januari 2021

Postcode: 8621 CP Heeg
Oppervlakte: 145 m² | Perceel: 535 m²

€ 229.000 Waltawei 8

Aangeboden sinds 21 januari 2021

Postcode: 8635 ML Boazum
Oppervlakte: 106 m² | Perceel: 221 m²

€ 75.000 kkMaster Oepke Hiemstrastrjitte 2ABCDE

Aangeboden sinds 21 januari 2021

Postcode: 8731 AG Wommels
Oppervlakte: m² | Perceel: 295 m²

€ 289.000 Professor Dr Titus Brandsmalaan 1

Aangeboden sinds 20 januari 2021

Postcode: 8701 AS Bolsward
Oppervlakte: 82 m² | Perceel: 234 m²

€ 309.500 Swingoerd 45

Aangeboden sinds 20 januari 2021

Postcode: 8731 CV Wommels
Oppervlakte: 105 m² | Perceel: 541 m²

€ 289.000 kkDe Drift 27

Aangeboden sinds 20 januari 2021

Postcode: 8701 LN Bolsward
Oppervlakte: 135 m² | Perceel: 265 m² | Bouwjaar: 1976 | Kamers: 6

€ 209.500 kkPrinsenburg 11

Aangeboden sinds 20 januari 2021

Postcode: 8702 AM Bolsward
Oppervlakte: 118 m² | Perceel: 174 m² | Bouwjaar: 1981 | Kamers: 5

€ 289.000 kkProf. Dr. Titus Brandsmalaan 1

Aangeboden sinds 20 januari 2021

Postcode: 8701 AS Bolsward
Oppervlakte: 82 m² | Perceel: 234 m² | Bouwjaar: 1948 | Kamers: 6

€ 398.000 kkKapelstrjitte 2

Aangeboden sinds 20 januari 2021

Postcode: 8742 KN Burgwerd
Oppervlakte: 190 m² | Perceel: 988 m² | Bouwjaar: 1950 | Kamers: 4


Navigeer verder:

Per plaats in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: