Drimble

Woningen in Gemeente Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland)

Overzicht van woningen die te koop of te huur staan in de Gemeente Súdwest-Fryslân. Er kan geselecteerd worden op prijswijzigingen.

informatie alleen over gemeente sudwest-fryslan

Overzicht koopwoningen Gemeente Súdwest-Fryslân

De informatie op deze pagina wordt geleverd door Huizenzoeker. Er bestaat de mogelijkheid om te selecteren op datum, op prijs en op prijswijziging. Naast koopwoningen kunnen er ook huurwoningen worden geselecteerd.
Totaal: 467

Pagina 1

FotoAdresPrijs
€ 139.500 kkDe Muonts 25

Aangeboden sinds 21 november 2019

Postcode: 8748 DZ Witmarsum
Oppervlakte: 67 m² | Perceel: 160 m² | Bouwjaar: 1980 | Kamers: 4

€ 229.000 kkSmidstraat 5

Aangeboden sinds 20 november 2019

Postcode: 8746 NG Schraard
Oppervlakte: 120 m² | Perceel: 466 m² | Bouwjaar: 1906 | Kamers: 4

€ 209.000 Molestrjitte 21

Aangeboden sinds 20 november 2019

Postcode: 8551 NZ Woudsend
Oppervlakte: 113 m² | Perceel: 220 m²

€ 575.000 IT Ferset 31

Aangeboden sinds 20 november 2019

Postcode: 8754 LB Makkum
Oppervlakte: 281 m² | Perceel: 897 m²

€ 250.000 De Jister 6 A

Aangeboden sinds 20 november 2019

Postcode: 8731 EB Wommels
Oppervlakte: 88 m² | Perceel: 270 m²

€ 522.500 Koninginnenpage 26

Aangeboden sinds 20 november 2019

Postcode: 8607 HP Sneek
Oppervlakte: 193 m² | Perceel: 780 m²

€ 257.500 kkDe Warren 21

Aangeboden sinds 17 november 2019

Postcode: 8701 GW Bolsward
Oppervlakte: 117 m² | Perceel: 283 m² | Bouwjaar: 1972 | Kamers: 4

€ 135.000 Hearedyk 18

Aangeboden sinds 16 november 2019

Postcode: 8735 HR Itens
Oppervlakte: 119 m² | Perceel: 213 m²

€ 650.000 Balthuskade 5

Aangeboden sinds 16 november 2019

Postcode: 8607 AE Sneek
Oppervlakte: 223 m² | Perceel: 160 m²

€ 250.000 Singel 47

Aangeboden sinds 16 november 2019

Postcode: 8771 SV Nijland
Oppervlakte: 104 m² | Perceel: 299 m²

€ 175.000 De Slachten 21

Aangeboden sinds 16 november 2019

Postcode: 8701 ZE Bolsward
Oppervlakte: 84 m² | Perceel: 170 m²

€ 189.000 't Kleaster 8

Aangeboden sinds 16 november 2019

Postcode: 8734 HB Easterein
Oppervlakte: 121 m² | Perceel: 274 m²

€ 445.000 Skerwald 30

Aangeboden sinds 14 november 2019

Postcode: 8618 NE Oosthem
Oppervlakte: 138 m² | Perceel: 694 m²

€ 1.300.000 kkZwolsmanweg 17

Aangeboden sinds 14 november 2019

Postcode: 8606 KC Sneek
Oppervlakte: m² | Perceel: 4758 m²

€ 165.000 Kleinzand 6

Aangeboden sinds 13 november 2019

Postcode: 8701 JW Bolsward
Oppervlakte: 140 m²


Navigeer verder:

Per plaats in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: