Drimble

112-Nieuws Gemeente Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland)

Op deze pagina staat een overzicht van de laatste 112-gerelateerde berichten (zoals over politie, brandweer en ambulance) uit de gemeente sudwest-fryslan.

informatie alleen over gemeente sudwest-fryslan

Nieuws over de politie, ambulance en brandweer in de gemeente Súdwest-Fryslân

Hieronder staat een overzicht met nieuws over de gemeente Súdwest-Fryslân, dat betrekking heeft op de hulpdiensten zoals de politie, ambulance en brandweer. Het nieuwsoverzicht wordt samengesteld uit vele duizenden nieuwsbronnen. Specifiek op zoek naar Burgernet-meldingen, klik hier
19:03
Balkster Courant
Politieagent Erik Wolbers meldt op Twitter dat er op de A7 bij de toerit vanuit Joure naar Sneek een onbekende substantie is gedumpt... Zie ook:
18:40
Jouster Courant | Joure
Politieagent Erik Wolbers meldt op Twitter dat er op de A7 van Joure naar Sneek een onbekende substantie is gedumpt in de berm. Zie ook:
16:55
Sneeker Nieuwsblad | Sneek
De verslagenheid was enorm op die vrijdagmiddag in juni. Een halve dag voor de feestelijke opening van de compleet vernieuwde kringloopwinkel...
15:01
Bolswards Nieuwsblad | Bolsward
In Hindeloopen zijn grote zorgen over de begrotingsplannen van Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland). De gemeente moet voor miljoenen...
10:54
Interessante Tijden
De grafversieringen van de Burmania´s en Lycklama´s in de kerk van Ysbrechtum (IJsbrechtum) achter de avondmaals-tafel. Een man moet...

22 oktober 2019

14:50
Groot Sneek
Weten wat je moet doen bij brand; dat het was doel van de brandoefening voor de bewoners van de Talant locatie aan de Oude Oppenhuizerweg....

21 oktober 2019

19:44
Groot Sneek
Sneek-Bij de politie in Sneek zijn meerdere aangiftes gedaan over het betalen met een vals E 10,- biljet. Heeft u meer informatie of is u dit ook over Zie ook:

20 oktober 2019

13:11
Radio Markant
Dolfje Weerwolfje en Foeksia de Miniheks Na het succes van ´Dolfje Weerwolfje de Musical´ is het nu tijd voor een vervolg: ´Dolfje...

19 oktober 2019

08:31
Groot Sneek
Onlangs verscheen De jonge Rembrandt, een prachtig geïllustreerde biografie over de jeugdjaren van de kunstenaar. Hierin gaat Onno...
08:02
Drimble Inbraaknieuws
Het aantal inbraken en pogingen daartoe wordt bijgehouden door Drimble op basis van gegevens van de politie. In de afgelopen week,...

18 oktober 2019

15:03
Bolswards Nieuwsblad | Bolsward
Een 64-jarige inwoonster van Bolsward pleegde in september vorig jaar op één dag drie winkeldiefstallen. Politierechter Willem Sikkema... Zie ook:
07:03
Drimble Bekendmakingen
De gemeente Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland) heeft gisteren (donderdag 17 oktober 2019) de volgende 54 bekendmakingen gepubliceerd:...

17 oktober 2019

17:44
Gemeente Zuidwest Friesland
Thom de Graaf: ´Burgemeester: zowel boegbeeld als aambeeld´ Pauline Krikke leverde haar ambtsketen van Den Haag in na een kritisch...
17:12
Groot Sneek
Sibrandabuorren (Sijbrandaburen)-Johannes Kramer ( links op de foto naast CvdK Arno Brok ) wordt voorgedragen als de nieuwe burgemeester...
14:00
Sneeker Nieuwsblad | Sneek
Sibrandabuorren - De nu nog in Sibrandabuorren (Sijbrandaburen) wonende Johannes Kramer, wordt de nieuwe burgemeester van Noardeast-Fryslân....
10:00
Workum .nl
Een bijeenkomst met een ex-inbreker...
Gerelateerd

Navigeer verder:

Per plaats in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naar112-Nieuws in regio Sneek112-Nieuws in provincie Friesland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: