Drimble

Vergunningen Blauwhuis

De laatste aangevraagde en afgegeven vergunningen in Blauwhuis, met tevens andere bekendmakingen en regelgeving door de gemeente.

informatie alleen over blauwhuis

Overzicht recente vergunningen en regelgeving in Blauwhuis

De meeste overheidsinstanties publiceren regelgeving en vergunningen in een speciale databank. Deze data neemt Drimble over, zodat wij deze hier eenvoudig aan u kunnen aanbieden. Onderstaande vergunningen en publicaties zijn speciaal gemarkeerd op de plaats Blauwhuis door de betreffende overheidsinstantie. In dit overzicht staan niet standaard berichten die betrekking hebben op de gemeente Súdwest-Fryslân of het lokale waterschap die geen speciale plaatsmarkering hebben gekregen. Deze kun je wel apart aan- of uitzetten. Het kan zijn dat deze publicaties niet relevant zijn voor de plaats Blauwhuis.
Verfijn resultaten

Vergunningen Blauwhuis

DatumBetreftOnderwerp
04-07-2019BlauwhuisVerleende omgevingsvergunning regulier, Blauwhuis, De Sylroede 67 het plaatsen van een erfscheiding

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-165328)

06-06-2019BlauwhuisIngekomen aanvraag, Blauwhuis, De Sylroede 67 het plaatsen van een erfscheiding

Betreft: Overig (gmb-2019-139003)

23-05-2019BlauwhuisIngekomen aanvraag, Blauwhuis, Vitusdyk 27 het tijdelijk maken van een baggerdepot

Betreft: Overig (gmb-2019-126461)

23-05-2019BlauwhuisVerleende omgevingsvergunning regulier, Blauwhuis, De Sylroede 63 het bouwen van een woning in strijd met het bestemmingsplan

Betreft: Bestemmingsplan (gmb-2019-127256)

23-05-2019BlauwhuisGeweigerde omgevingsvergunning regulier, Blauwhuis, Vitusdyk 15 het kappen van 3 leilinden

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-127303)

09-05-2019BlauwhuisOntwerp-bestemmingsplan Blauwhuis - De Sylroede 3 kavel 9, Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland)

Betreft: Bestemmingsplan (stcrt-2019-26564)

09-05-2019BlauwhuisOntwerp-bestemmingsplan Blauwhuis - De Sylroede 3 kavel 9, Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland)

Betreft: Bestemmingsplan (gmb-2019-113092)

04-04-2019BlauwhuisVerdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Blauwhuis, Vitusdyk 15 het kappen van 3 leilinden

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-79931)

04-04-2019BlauwhuisIngekomen aanvraag, Blauwhuis, De Sylroede het bouwen van een woning

Betreft: Overig (gmb-2019-80048)

28-03-2019BlauwhuisBuiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning, Blauwhuis, De Pôlle 1 het kappen van een iep in de voortuin

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-73962)

07-03-2019BlauwhuisIngekomen aanvraag, Blauwhuis, De Pôlle 1 het kappen van een iep in de voortuin

Betreft: Overig (gmb-2019-54037)

14-02-2019BlauwhuisIngekomen aanvraag, Blauwhuis, Vitusdyk 15het kappen van 3 leilinden

Betreft: Overig (gmb-2019-34118)

27-12-2018BlauwhuisMelding Besluit lozen buiten inrichtingen, Blauwhuis, De Sylroede 67 het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem

Betreft: Overig (gmb-2018-281578)

01-11-2018BlauwhuisIngekomen aanvraag, Blauwhuis, Gerben Rijpmastrjitte 23 het plaatsen van een dakkapel

Betreft: Overig (gmb-2018-232239)

01-11-2018BlauwhuisVerleende omgevingsvergunning regulier, Blauwhuis, Gerben Rijpmastrjitte 23 het plaatsen van een dakkapel

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-232519)Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarVergunningen gemeente Súdwest-FryslânVergunningen regio SneekVergunningen provincie FrieslandVergunningen Nederland

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.

      Gemeenten in de regio Sneek:

      Regio's in de provincie Friesland: