Drimble

Vergunningen Itens

De laatste aangevraagde en afgegeven vergunningen in Itens, met tevens andere bekendmakingen en regelgeving door de gemeente.

informatie alleen over itens

Overzicht recente vergunningen en regelgeving in Itens

De meeste overheidsinstanties publiceren regelgeving en vergunningen in een speciale databank. Deze data neemt Drimble over, zodat wij deze hier eenvoudig aan u kunnen aanbieden. Onderstaande vergunningen en publicaties zijn speciaal gemarkeerd op de plaats Itens door de betreffende overheidsinstantie. In dit overzicht staan niet standaard berichten die betrekking hebben op de gemeente Súdwest-Fryslân of het lokale waterschap die geen speciale plaatsmarkering hebben gekregen. Deze kun je wel apart aan- of uitzetten. Het kan zijn dat deze publicaties niet relevant zijn voor de plaats Itens.
Verfijn resultaten

Vergunningen Itens

DatumBetreftOnderwerp
08-08-2019ItensIngekomen aanvraag, Itens, De Tuolle nabij 2 het bouwen van een woning

Betreft: Overig (gmb-2019-198077)

01-08-2019ItensVerleende omgevingsvergunning regulier, Itens, De Tuolle nabij 2 het tijdelijk plaatsen van een noodwoning

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-192960)

20-06-2019ItensIngekomen aanvraag, Itens, De Tuolle nabij 2 het tijdelijk plaatsen van een noodwoning

Betreft: Overig (gmb-2019-151084)

15-11-2018ItensPublicatie ontwerpbesluit vergunning op grond van de Drank- en Horecawet (paracommercie), Hearedyk 15 A te Itens

Betreft: Overig (gmb-2018-240545)

27-09-2018ItensVerleende omgevingsvergunning regulier, Itens, It Sân 4 het realiseren van een luchtwasser is strijd met het bestemmingsplan

Betreft: Bestemmingsplan (gmb-2018-205402)

09-08-2018ItensVerdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Itens, It Sân 4 het realiseren van een luchtwasser is strijd met het bestemmingsplan

Betreft: Bestemmingsplan (gmb-2018-171408)

26-07-2018ItensVerleende omgevingsvergunning regulier, Itens, Aenkommewei 2het herbouwen van de schuur

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-160705)

03-05-2018ItensIngekomen aanvraag, Itens, Aenkommewei 2 het herbouwen van de schuur

Betreft: Overig (gmb-2018-93781)

29-03-2018ItensMelding Activiteitenbesluit, Itens, It Sân 3 het plaatsen van een mestzak

Betreft: Overig (gmb-2018-65597)

21-11-2017ItensVerleende omgevingsvergunning: Hearedyk 35, Itens

Betreft: Aanlegvergunning

16-10-2017ItensAanvraag omgevingsvergunning: Aenkommewei 4, Itens

Betreft: Omgevingsvergunning

19-09-2017ItensAanvraag omgevingsvergunning: Hearedyk 35, Itens

Betreft: Omgevingsvergunning

12-06-2017Gem. LittenseradielAanvraag omgevingsvergunning: It Sân 4, Itens

Betreft: Omgevingsvergunning

21-02-2017Gem. LittenseradielAanvraag omgevingsvergunning: It Sân 4, Itens

Betreft: Omgevingsvergunning

05-12-2016ItensGemeente Littenseradiel Besluit Vergunning Natuurbeschermingswet 1998Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarVergunningen gemeente Súdwest-FryslânVergunningen regio SneekVergunningen provincie FrieslandVergunningen Nederland

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.

      Gemeenten in de regio Sneek:

      Regio's in de provincie Friesland: