Vergunningen Tjerkwerd

De laatste aangevraagde en afgegeven vergunningen in Tjerkwerd, met tevens andere bekendmakingen en regelgeving door de gemeente.

informatie alleen over tjerkwerd
Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naar112 gemeente Súdwest-Fryslân112 regio Sneek112 provincie Friesland112 Nederland

Overzicht recente vergunningen en regelgeving in Tjerkwerd

De meeste overheidsinstanties publiceren regelgeving en vergunningen in een speciale databank. Deze data neemt Drimble over, zodat wij deze hier eenvoudig aan u kunnen aanbieden. Onderstaande vergunningen en publicaties zijn speciaal gemarkeerd op de plaats Tjerkwerd door de betreffende overheidsinstantie. In dit overzicht staan niet standaard berichten die betrekking hebben op de gemeente Súdwest-Fryslân of het lokale waterschap die geen speciale plaatsmarkering hebben gekregen. Deze kun je wel apart aan- of uitzetten. Het kan zijn dat deze publicaties niet relevant zijn voor de plaats Tjerkwerd.
Verfijn resultaten

Vergunningen Tjerkwerd

DatumBetreftOnderwerp
06-01-2022TjerkwerdVerdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Tjerkwerd, Jousterperweg 4 het plaatsen van een chalet

Betreft: Bouwvergunning (gmb-2022-2004)

18-11-2021TjerkwerdIngekomen aanvraag, Tjerkwerd, Jousterperweg 4 het plaatsen van een chalet

Betreft: Bouwvergunning (gmb-2021-411264)

21-10-2021TjerkwerdIngekomen aanvraag, Tjerkwerd, Hemdijk 4het uitbreiden van de ligboxenstal

Betreft: Bouwvergunning (gmb-2021-365444)

21-10-2021TjerkwerdIngekomen aanvraag, Tjerkwerd, Baburen 5het verbouwen van de woning en stal

Betreft: Bouwvergunning (gmb-2021-365464)

23-09-2021TjerkwerdIngekomen aanvraag, Tjerkwerd, Hemdijk 15het uitbreiden van het dierenaantallen

Betreft: Milieuvergunning (gmb-2021-326072)

05-08-2021TjerkwerdIngetrokken aanvraag omgevingsvergunning, Tjerkwerd, Baburen 5 het slopen en herbouwen van de woning en stal

Betreft: Bouwvergunning (gmb-2021-261538)

29-07-2021TjerkwerdIngekomen aanvraag, Tjerkwerd, Waltaweg 6 het aanbouwen van een loods (aanvulling op eerdere oude verleende vergunning)

Betreft: Bouwvergunning (gmb-2021-251560)

11-06-2021TjerkwerdVerdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Tjerkwerd, Baburen 5 het slopen en herbouwen van de woning en stal

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2021-180525)

07-05-2021TjerkwerdVerleende omgevingsvergunning regulier, Tjerkwerd, Jousterperweg 4 het vergroten van een ligboxenstal

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2021-141794)

16-04-2021TjerkwerdIngekomen aanvraag, Tjerkwerd, Baburen 5het slopen en herbouwen van de woning en stal

Betreft: Overig (gmb-2021-116152)

09-04-2021TjerkwerdIngekomen aanvraag, Tjerkwerd, Jousterperweg 4 het vergroten van een ligboxenstal

Betreft: Overig (gmb-2021-107833)

19-03-2021TjerkwerdMelding Activiteitenbesluit, Tjerkwerd, Eemswouderlaan 10 het plaatsen van een mestbassin

Betreft: Overig (gmb-2021-81713)

19-02-2021TjerkwerdVergunningsvrije aanvraag omgevingsvergunning, Tjerkwerd, Waltaweg 6 het bouwen van een terrasoverkapping

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2021-50243)

19-02-2021TjerkwerdIngekomen aanvraag, Tjerkwerd, Waltaweg 6 het bouwen van een terrasoverkapping

Betreft: Overig (gmb-2021-49376)

05-02-2021TjerkwerdVerleende omgevingsvergunning regulier, Tjerkwerd, Bolswarderweg het plaatsen van een kunstwerk in de vorm van 4 corten staal silhouetten

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2021-33228)Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarVergunningen gemeente Súdwest-FryslânVergunningen regio SneekVergunningen provincie FrieslandVergunningen Nederland

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.

      Gemeenten in de regio Sneek:

      Regio's in de provincie Friesland: