Drimble

Vergunningen Scharnegoutum

De laatste aangevraagde en afgegeven vergunningen in Scharnegoutum, met tevens andere bekendmakingen en regelgeving door de gemeente.

informatie alleen over scharnegoutum

Overzicht recente vergunningen en regelgeving in Scharnegoutum

De meeste overheidsinstanties publiceren regelgeving en vergunningen in een speciale databank. Deze data neemt Drimble over, zodat wij deze hier eenvoudig aan u kunnen aanbieden. Onderstaande vergunningen en publicaties zijn speciaal gemarkeerd op de plaats Scharnegoutum door de betreffende overheidsinstantie. In dit overzicht staan niet standaard berichten die betrekking hebben op de gemeente Súdwest-Fryslân of het lokale waterschap die geen speciale plaatsmarkering hebben gekregen. Deze kun je wel apart aan- of uitzetten. Het kan zijn dat deze publicaties niet relevant zijn voor de plaats Scharnegoutum.
Verfijn resultaten

Vergunningen Scharnegoutum

DatumBetreftOnderwerp
11-07-2019ScharnegoutumIngekomen aanvraag, Scharnegoutum, Tsjebbe Claeszstrjitte 6het plaatsen van een dakkapel

Betreft: Overig (gmb-2019-170905)

20-06-2019ScharnegoutumIngekomen aanvraag, Scharnegoutum, Sint Martensdyk 16 het aanleggen van een oprit

Betreft: Overig (gmb-2019-151082)

13-06-2019ScharnegoutumIngekomen aanvraag, Scharnegoutum, Fleardyk 3 het plaatsen van een dakkapel

Betreft: Overig (gmb-2019-144893)

23-05-2019ScharnegoutumIngekomen aanvraag, Scharnegoutum, Zwettewei 98 het bouwen van een garage

Betreft: Overig (gmb-2019-126645)

02-05-2019ScharnegoutumIngetrokken aanvraag omgevingsvergunning, Scharnegoutum, Dielakker 12 het aanleggen van een inrit

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-106980)

18-04-2019ScharnegoutumVerleende omgevingsvergunning regulier, Scharnegoutum, Fleardyk 9 het legaliseren van een dakkapel

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-93930)

11-04-2019ScharnegoutumIngekomen aanvraag, Scharnegoutum, Dielakker 12 het aanleggen van een inrit

Betreft: Overig (gmb-2019-87613)

04-04-2019ScharnegoutumIngekomen aanvraag, Scharnegoutum, Legedyk 26 het bouwen van een garage

Betreft: Overig (gmb-2019-79967)

04-04-2019ScharnegoutumIngekomen aanvraag, Scharnegoutum, Fleardyk 9 het legaliseren van een dakkapel

Betreft: Overig (gmb-2019-80009)

04-04-2019ScharnegoutumVerleende omgevingsvergunning regulier, Scharnegoutum, Legedyk 16 het aanbrengen van ouderwetse zonneluiken binnen een gemeentelijk beschermd dorpsgezicht

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-80922)

04-04-2019ScharnegoutumVergunningsvrije aanvraag omgevingsvergunning, Scharnegoutum, Legedyk 26 het bouwen van een garage

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-80976)

04-04-2019ScharnegoutumVerleende omgevingsvergunning regulier, Scharnegoutum, Willem Santemastrjitte 28 het plaatsen van een dakkapel

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-80932)

28-03-2019ScharnegoutumIngekomen aanvraag, Scharnegoutum, Willem Santemastrjitte 28 het plaatsen van een dakkapel

Betreft: Overig (gmb-2019-73552)

28-03-2019ScharnegoutumVerleende omgevingsvergunning regulier, Scharnegoutum, Zwettewei 68 het wijzigen van de achtergevel

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-73928)

07-03-2019ScharnegoutumVerleende omgevingsvergunning regulier, Scharnegoutum, Sint Martensdyk 5 en 7OV20180958 het plaatsen van twee dakkapellen

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-54060)Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarVergunningen gemeente Súdwest-FryslânVergunningen regio SneekVergunningen provincie FrieslandVergunningen Nederland

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.

      Gemeenten in de regio Sneek:

      Regio's in de provincie Friesland: