Drimble

Vergunningen Hichtum

De laatste aangevraagde en afgegeven vergunningen in Hichtum, met tevens andere bekendmakingen en regelgeving door de gemeente.

informatie alleen over hichtum

Overzicht recente vergunningen en regelgeving in Hichtum

De meeste overheidsinstanties publiceren regelgeving en vergunningen in een speciale databank. Deze data neemt Drimble over, zodat wij deze hier eenvoudig aan u kunnen aanbieden. Onderstaande vergunningen en publicaties zijn speciaal gemarkeerd op de plaats Hichtum door de betreffende overheidsinstantie. In dit overzicht staan niet standaard berichten die betrekking hebben op de gemeente Súdwest-Fryslân of het lokale waterschap die geen speciale plaatsmarkering hebben gekregen. Deze kun je wel apart aan- of uitzetten. Het kan zijn dat deze publicaties niet relevant zijn voor de plaats Hichtum.
Verfijn resultaten

Vergunningen Hichtum

DatumBetreftOnderwerp
18-07-2019HichtumVerdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Hichtum, Sieswerd 4het bouwen van een woning

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-177627)

13-06-2019HichtumIngekomen aanvraag, Hichtum, Sieswerd 4 het bouwen van een woning

Betreft: Overig (gmb-2019-144836)

28-03-2019HichtumIngetrokken aanvraag omgevingsvergunning, Hichtum, Sieswerd 7 het bouwen van een loods

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-73987)

13-12-2018HichtumIngekomen aanvraag, Hichtum, Sieswerd 7 het bouwen van een loods

Betreft: Overig (gmb-2018-267326)

08-02-2018HichtumVerleende omgevingsvergunning regulier, Hichtum, Schwartzenbergweg 23 B het vernieuwen en vergroten van de schuur

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-26609)

04-01-2018HichtumMelding Activiteitenbesluit, Hichtum, Schwartzenbergweg 23A, het uitbreiden van de bedrijfsruimte

Betreft: Overig (gmb-2018-1872)

21-12-2017HichtumVerleende omgevingsvergunning regulier, Hichtum, Sieswerd 3 het bouwen van een opslagloods

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2017-228122)

16-11-2017HichtumMelding Activiteitenbesluit, Hichtum, Sieswerd 3 het vervangen van de bestaande jongveestal

Betreft: Overig (gmb-2017-200141)

02-11-2017HichtumIngekomen aanvraag, Hichtum, Schwartzenbergweg 23 A het vernieuwen en vergroten van de schuur

Betreft: Overig (gmb-2017-191898)

27-07-2017HichtumIngekomen aanvraag, Hichtum, Sieswerd 3 het bouwen van een opslagloods

Betreft: Overig (gmb-2017-127536)

28-11-2016HichtumGemeente Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland) Ontwerpbesluit Vergunning Natuurbeschermingswet 1998

31-10-2016HichtumGemeente Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland) Besluit Vergunning Natuurbeschermingswet 1998

17-09-2015HichtumGemeente Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland) Melding bodemsanering

13-11-2014HichtumHichtum, Sieswerd 13

Betreft: Omgevingsvergunning

21-10-2014HichtumHichtum, Sieswerd 13

Betreft: OmgevingsvergunningNavigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarVergunningen gemeente Súdwest-FryslânVergunningen regio SneekVergunningen provincie FrieslandVergunningen Nederland

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.

      Gemeenten in de regio Sneek:

      Regio's in de provincie Friesland: