Drimble

Vergunningen Witmarsum

De laatste aangevraagde en afgegeven vergunningen in Witmarsum, met tevens andere bekendmakingen en regelgeving door de gemeente.

informatie alleen over witmarsum

Overzicht recente vergunningen en regelgeving in Witmarsum

De meeste overheidsinstanties publiceren regelgeving en vergunningen in een speciale databank. Deze data neemt Drimble over, zodat wij deze hier eenvoudig aan u kunnen aanbieden. Onderstaande vergunningen en publicaties zijn speciaal gemarkeerd op de plaats Witmarsum door de betreffende overheidsinstantie. In dit overzicht staan niet standaard berichten die betrekking hebben op de gemeente Súdwest-Fryslân of het lokale waterschap die geen speciale plaatsmarkering hebben gekregen. Deze kun je wel apart aan- of uitzetten. Het kan zijn dat deze publicaties niet relevant zijn voor de plaats Witmarsum.
Verfijn resultaten

Vergunningen Witmarsum

DatumBetreftOnderwerp
23-05-2019WitmarsumVerleende omgevingsvergunning uitgebreid, Witmarsum, It Partoer naast 6 het toevoegen van een extra woning binnen het bouwvlak

Betreft: Overig (stcrt-2019-29469)

23-05-2019WitmarsumVerleende omgevingsvergunning uitgebreid, Witmarsum, It Partoer naast 6 het toevoegen van een extra woning binnen het bouwvlak

Betreft: Bestemmingsplan (gmb-2019-126360)

16-05-2019WitmarsumIngekomen aanvraag, Witmarsum, van Aylvaweg 38 het wijzigen van de bestemming naar kinderdagverblijf

Betreft: Overig (gmb-2019-119630)

09-05-2019WitmarsumVerleende omgevingsvergunning regulier, Witmarsum, Arumerweg 66A, 66B, 66 001 t/m 008, 66 101 t/m 110 en 66 201 t/m 207 het wijzigen van het gebruik naar 2 appartementen en 25 zorgappartementen

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-112865)

09-05-2019WitmarsumIngekomen aanvraag, Witmarsum, Kaatsplein 10 het bouwen van een dakterras

Betreft: Overig (gmb-2019-112883)

09-05-2019WitmarsumVerleende omgevingsvergunning regulier, Witmarsum, Pingjumerstraat 26 het verbouwen van het kantoor

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-112898)

09-05-2019WitmarsumOntwerp-omgevingsvergunning uitgebreide procedure, Witmarsum, van Aylvaweg 38, het brandveilig gebruik van het gebouw

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-112373)

02-05-2019WitmarsumMelding Activiteitenbesluit, Witmarsum, De Tunen 4 het uitbreiden van de opslagcapaciteit

Betreft: Overig (gmb-2019-106324)

02-05-2019WitmarsumIngekomen aanvraag, Witmarsum, van Aylvaweg 38 het vervangen van de reclame t.b.v. de geldautomaat

Betreft: Overig (gmb-2019-106387)

02-05-2019WitmarsumVerleende omgevingsvergunning regulier, Witmarsum, De Tunen 4 het uitbreiden van een opslagloods

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-106943)

02-05-2019WitmarsumVerleende omgevingsvergunning regulier, Witmarsum, van Aylvaweg 38 het vervangen van de reclame t.b.v. de geldautomaat

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-106969)

25-04-2019WitmarsumMelding Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval, Witmarsum, sectie E nr.434 nabij Nesserlaan 2 het mobiel breken van puin

Betreft: Overig (gmb-2019-100177)

18-04-2019WitmarsumMelding Besluit lozen buiten inrichtingen, Witmarsum, It Partoer 12 het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem

Betreft: Overig (gmb-2019-93778)

11-04-2019WitmarsumIngekomen aanvraag, Witmarsum, Pingjumerstraat 26 het verbouwen van het kantoor

Betreft: Overig (gmb-2019-87566)

11-04-2019WitmarsumMelding Besluit lozen buiten inrichtingen, Witmarsum, Het Zand 1 het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen

Betreft: Overig (gmb-2019-87772)Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarVergunningen gemeente Súdwest-FryslânVergunningen regio SneekVergunningen provincie FrieslandVergunningen Nederland

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.

      Gemeenten in de regio Sneek:

      Regio's in de provincie Friesland: