Vergunningen Witmarsum

De laatste aangevraagde en afgegeven vergunningen in Witmarsum, met tevens andere bekendmakingen en regelgeving door de gemeente.

informatie alleen over witmarsum

Overzicht recente vergunningen en regelgeving in Witmarsum

De meeste overheidsinstanties publiceren regelgeving en vergunningen in een speciale databank. Deze data neemt Drimble over, zodat wij deze hier eenvoudig aan u kunnen aanbieden. Onderstaande vergunningen en publicaties zijn speciaal gemarkeerd op de plaats Witmarsum door de betreffende overheidsinstantie. In dit overzicht staan niet standaard berichten die betrekking hebben op de gemeente Súdwest-Fryslân of het lokale waterschap die geen speciale plaatsmarkering hebben gekregen. Deze kun je wel apart aan- of uitzetten. Het kan zijn dat deze publicaties niet relevant zijn voor de plaats Witmarsum.
Verfijn resultaten

Vergunningen Witmarsum

DatumBetreftOnderwerp
25-09-2020WitmarsumIngekomen aanvraag, Witmarsum, Arumerweg 15het wijzigen van de bestemming wonen werken naar volledig wonen

Betreft: Overig (gmb-2020-244445)

25-09-2020WitmarsumVerleende omgevingsvergunning regulier, Witmarsum, It Partoer 12 het bouwen van een woning

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-244232)

18-09-2020WitmarsumIngekomen aanvraag, Witmarsum, De Dôle 11het plaatsen van een tuinkamer aan berging/ schuurtje

Betreft: Overig (gmb-2020-234838)

18-09-2020WitmarsumVerdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Witmarsum, De Terp 1-19, 57-62, 66-71OV20200650 het realiseren van 26 recreatiewoningen (18-07-2020)

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-236337)

18-09-2020WitmarsumMelding Activiteitenbesluit met maatwerkvoorschriften, Witmarsum, Pannekoeksterweg 1 het bouwen van een melkstal en een werktuigenberging

Betreft: Overig (gmb-2020-236455)

18-09-2020WitmarsumMelding Activiteitenbesluit met maatwerkvoorschriften, Witmarsum, Van Aylvaweg 29 het vervangen van het oude appartementendeel door nieuwbouw

Betreft: Overig (gmb-2020-236446)

28-08-2020WitmarsumVerleende omgevingsvergunning regulier, Witmarsum, Pannekoeksterweg 1 het bouwen van een melkstal en een kapschuur

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-219286)

21-08-2020WitmarsumVerdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Witmarsum, Kaatsplein 3het wijzigen van de bestemming naar een eengezinswoning

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-211945)

07-08-2020WitmarsumVerdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Witmarsum, It Partoer 12 het bouwen van een woning en het aanleggen van een inrit

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-196038)

31-07-2020WitmarsumIngekomen aanvraag, Witmarsum, De Terp nabij 1 het realiseren van 26 recreatiewoningen

Betreft: Overig (gmb-2020-192266)

24-07-2020WitmarsumVerdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Witmarsum, Pannekoeksterweg 1 het bouwen van een melkstal en een kapschuur

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-187497)

26-06-2020WitmarsumIngekomen aanvraag, Witmarsum, Pannekoeksterweg 1het bouwen van een melkstal en een kapschuur

Betreft: Overig (gmb-2020-159328)

26-06-2020WitmarsumIngekomen aanvraag, Witmarsum, Kaatsplein 3het wijzigen van de bestemming en het wijzigen van de gevels

Betreft: Overig (gmb-2020-159345)

26-06-2020WitmarsumVergunningsvrije aanvraag omgevingsvergunning, Witmarsum, van Aylvaweg 38 A het plaatsen van een schutting

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-159732)

26-06-2020WitmarsumVerleende omgevingsvergunning regulier, Witmarsum, van Aylvaweg 38het plaatsen van een hek aan de voorzijde en een panna kooi

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-159432)Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarVergunningen gemeente Súdwest-FryslânVergunningen regio SneekVergunningen provincie FrieslandVergunningen Nederland

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.

      Gemeenten in de regio Sneek:

      Regio's in de provincie Friesland: