Wijken en buurten in de Gemeente Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland)

Bekijk specifieke informatie per wijk of per buurt in deze gemeente.

informatie alleen over gemeente sudwest-fryslan

Overzicht buurten en wijken in de Gemeente Koufurderrige

We hebben het nieuws nog lokaler proberen te maken door de mogelijkheid te bieden ook informatie op buurt- en wijkniveau aan te bieden. Dit hebben wij ook gedaan in de Gemeente Koufurderrige. Voor de indicatie van de buurten en wijken hebben wij aangesloten bij de officiëe gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Voor het bekijken van de informatie per postcode, ga eerst naar de buurt en kies de gewenste postcode uit de lijst.


Top 10's van buurten in de gemeente op basis van statistieken CBS (2018)

Aantal inwoners01. Duinterpen - 4490
02. Workum - 4160
03. Bolsward-Noordoost - 3955
04. Makkum - 3260
05. Noorderhoek II - 3235
06. Stadsfenne - 2935
07. Sperkhem en industrieterrein Houkesloot - 2780
08. Koudum - 2620
09. Lemmerweg-West - 2495
10. Bolsward-Zuidoost - 2280

Personen ouder dan 65 jaar01. Workum - 1155
02. Stadsfenne - 925
03. Makkum - 850
04. Bolsward-Noordoost - 785
05. Koudum - 785
06. Sperkhem en industrieterrein Houkesloot - 735
07. Bolsward-Zuidoost - 630
08. Duinterpen - 580
09. Het Eiland - 565
10. Wommels - 535

Niet-westerse allochtonen01. Noorderhoek II - 495
02. Lemmerweg-West - 305
03. Lemmerweg-Oost - 215
04. Tinga - 185
05. Bolsward-Noord - 175
06. Bolsward-Noordoost - 165
07. Duinterpen - 150
08. Bolsward-Zuidoost - 145
09. Sperkhem en industrieterrein Houkesloot - 125
10. Makkum - 120

Nieuwbouw (vanaf 2000)01. Verspreide huizen Tirns - 0%
02. Verspreide huizen Arum - 0%
03. Lollum - 0%
04. Burgwerd - 0%
05. Hartwerd - 0%
06. Hichtum - 0%
07. Schettens - 0%
08. Longerhouw - 0%
09. Schraard - 0%
10. Verspreide huizen Lollum - 0%

Meer informatie per wijk of buurt in gemeente Súdwest-Fryslân:  Per plaats in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
  Terug naar112 regio Sneek112 provincie Friesland

   De informatie op deze pagina komt van het nationaal P2000-systeem welke gebruik wordt voor 112-meldingen. Het P2000-netwerk wordt door hulpdiensten zoals ambulance, brandweer en politie gebruikt in geval van incidenten of overige situaties waar hun aanwezigheid gewenst is. De (korte) berichten bevatten meestal informatie over de locatie, het soort incident, de prioriteit en de gealarmeerde eenheden. De informatie die (openbaar) doorgegeven wordt via een P2000-melding verschilt per veiligheidsregio.

    Gemeenten in de regio Sneek:

    Regio's in de provincie Friesland: