Drimble

Vergunningen Iens

De laatste aangevraagde en afgegeven vergunningen in Iens, met tevens andere bekendmakingen en regelgeving door de gemeente.

informatie alleen over iens

Overzicht recente vergunningen en regelgeving in Iens

De meeste overheidsinstanties publiceren regelgeving en vergunningen in een speciale databank. Deze data neemt Drimble over, zodat wij deze hier eenvoudig aan u kunnen aanbieden. Onderstaande vergunningen en publicaties zijn speciaal gemarkeerd op de plaats Iens door de betreffende overheidsinstantie. In dit overzicht staan niet standaard berichten die betrekking hebben op de gemeente Súdwest-Fryslân of het lokale waterschap die geen speciale plaatsmarkering hebben gekregen. Deze kun je wel apart aan- of uitzetten. Het kan zijn dat deze publicaties niet relevant zijn voor de plaats Iens.
Verfijn resultaten

Vergunningen Iens

DatumBetreftOnderwerp
02-05-2019IensVerleende omgevingsvergunning regulier, Iens, Hegenserleane 4 het plaatsen van een chalet

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-106951)

11-04-2019IensIngekomen aanvraag, Iens, Hegenserleane 4 A het plaatsen van een chalet

Betreft: Overig (gmb-2019-87520)

06-12-2018IensVerleende omgevingsvergunning regulier, Iens, Laekwerterwei 2 het herbouwen van de woonboerderij

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-259902)

22-11-2018IensIngekomen aanvraag, Iens, Laekwerterwei 2 het herbouwen van de woonboerderij

Betreft: Overig (gmb-2018-249761)

08-11-2018IensVerleende omgevingsvergunning regulier, Iens, Laekwerterwei 2 het tijdelijk plaatsen van een woonunit en een opslagunit in strijd met het bestemmingsplan

Betreft: Bestemmingsplan (gmb-2018-238435)

04-10-2018IensIngekomen aanvraag, Iens, Laekwerterwei 2 het plaatsen van een woonunit

Betreft: Overig (gmb-2018-210332)

07-06-2018IensVerleende omgevingsvergunning uitgebreid, Iens, Laekwerterwei 7 het uitbreiden van logiefuncties en realisatie van een bijeenkomstruimte

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-120334)

11-05-2018IensVerleende omgevingsvergunning regulier, Iens, Hegenserleane 1 het renoveren en vergroten van de sleufsilo

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-99786)

22-03-2018IensIngekomen aanvraag, Iens, Hegenserleane 2 het renoveren en vergroten van de sleufsilo

Betreft: Overig (gmb-2018-59986)

16-10-2017IensAanvraag omgevingsvergunning: Laekwerterwei 7, Iens

Betreft: Omgevingsvergunning

12-06-2017IensVerleende omgevingsvergunning: Hegenserleane 5, Iens

Betreft: Aanlegvergunning

21-02-2017IensVerleende omgevingsvergunning: Van Burmaniawei 8, Iens

Betreft: Aanlegvergunning

28-11-2016IensAanvraag omgevingsvergunning: Van Burmaniawei 8, Iens

Betreft: Omgevingsvergunning

02-08-2016IensAanvraag omgevingsvergunning: Van Burmaniawei 8, Iens

Betreft: Omgevingsvergunning

21-03-2016IensMelding Wet milieubeheer: Van Burmaniawei 1, Iens

Betreft: Milieu-informatieNavigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarVergunningen gemeente Súdwest-FryslânVergunningen regio SneekVergunningen provincie FrieslandVergunningen Nederland

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.

      Gemeenten in de regio Sneek:

      Regio's in de provincie Friesland: