Drimble

Vergunningen Nijland

De laatste aangevraagde en afgegeven vergunningen in Nijland, met tevens andere bekendmakingen en regelgeving door de gemeente.

informatie alleen over nijland

Overzicht recente vergunningen en regelgeving in Nijland

De meeste overheidsinstanties publiceren regelgeving en vergunningen in een speciale databank. Deze data neemt Drimble over, zodat wij deze hier eenvoudig aan u kunnen aanbieden. Onderstaande vergunningen en publicaties zijn speciaal gemarkeerd op de plaats Nijland door de betreffende overheidsinstantie. In dit overzicht staan niet standaard berichten die betrekking hebben op de gemeente Súdwest-Fryslân of het lokale waterschap die geen speciale plaatsmarkering hebben gekregen. Deze kun je wel apart aan- of uitzetten. Het kan zijn dat deze publicaties niet relevant zijn voor de plaats Nijland.
Verfijn resultaten

Vergunningen Nijland

DatumBetreftOnderwerp
29-08-2019NijlandVerleende omgevingsvergunning regulier, Nijland, Hottingawei 29 het plaatsen van een dakkapel

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-212643)

01-08-2019NijlandOntwerp-omgevingsvergunning uitgebreide procedure, Nijland, Tsjaerddyk 1 het stallen van vrachtwagens in strijd met het bestemmingplan

Betreft: Bestemmingsplan (stcrt-2019-43632)

01-08-2019NijlandOntwerp-omgevingsvergunning uitgebreide procedure, Nijland, Tsjaerddyk 1 het stallen van vrachtwagens in strijd met het bestemmingplan

Betreft: Bestemmingsplan (gmb-2019-192371)

25-07-2019NijlandIngekomen aanvraag, Nijland, Hottingawei 29het plaatsen van een dakkapel

Betreft: Overig (gmb-2019-184975)

04-07-2019NijlandVerleende omgevingsvergunning uitgebreid, Nijland, H.Pollemastrjitte 2 het brandveilig gebruik van een kinderopvang

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-164731)

27-06-2019NijlandVerdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Nijland, Tramstrjitte 12 het vervangen van het dak en kapconstructie

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-157207)

31-05-2019NijlandVerleende omgevingsvergunning regulier, Nijland, Tramstrjitte 2 het vervangen van een dakkapel

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-133916)

09-05-2019NijlandVerleende omgevingsvergunning regulier, Nijland, Ingenawei 32 het plaatsen van een kap op de garage

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-112864)

09-05-2019NijlandOntwerp-omgevingsvergunning uitgebreide procedure, Nijland, H.Pollemastrjitte 2 het brandveilig gebruik van het gebouw

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-112362)

02-05-2019NijlandIngekomen aanvraag, Nijland, H.Pollemastrjitte 2 het brandveilig gebruik van het gebouw

Betreft: Overig (gmb-2019-106742)

18-04-2019NijlandIngekomen aanvraag, Nijland, Tramstrjitte 12 het vervangen van het dak en kapconstructie

Betreft: Overig (gmb-2019-93858)

11-04-2019NijlandVergunningsvrije aanvraag omgevingsvergunning, Nijland, Jonkerspaed 1 het vervangen en vergroten van de garage

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-87723)

04-04-2019NijlandIngekomen aanvraag, Nijland, Tramstrjitte 2 het vervangen van een dakkapel

Betreft: Overig (gmb-2019-79971)

21-03-2019NijlandIngekomen aanvraag, Nijland, Ingenawei 32 het plaatsen van een kap op de garage

Betreft: Overig (gmb-2019-67097)

21-03-2019NijlandIngekomen aanvraag, Nijland, Jonkerspaed 1 het verbouwen van de garage

Betreft: Overig (gmb-2019-67449)Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarVergunningen gemeente Súdwest-FryslânVergunningen regio SneekVergunningen provincie FrieslandVergunningen Nederland

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.

      Gemeenten in de regio Sneek:

      Regio's in de provincie Friesland: