Drimble

Vergunningen IJsbrechtum

De laatste aangevraagde en afgegeven vergunningen in IJsbrechtum, met tevens andere bekendmakingen en regelgeving door de gemeente.

informatie alleen over ijsbrechtum

Overzicht recente vergunningen en regelgeving in IJsbrechtum

De meeste overheidsinstanties publiceren regelgeving en vergunningen in een speciale databank. Deze data neemt Drimble over, zodat wij deze hier eenvoudig aan u kunnen aanbieden. Onderstaande vergunningen en publicaties zijn speciaal gemarkeerd op de plaats IJsbrechtum door de betreffende overheidsinstantie. In dit overzicht staan niet standaard berichten die betrekking hebben op de gemeente Súdwest-Fryslân of het lokale waterschap die geen speciale plaatsmarkering hebben gekregen. Deze kun je wel apart aan- of uitzetten. Het kan zijn dat deze publicaties niet relevant zijn voor de plaats IJsbrechtum.
Verfijn resultaten

Vergunningen IJsbrechtum

DatumBetreftOnderwerp
08-11-2018IJsbrechtumVerleende omgevingsvergunning regulier, Ysbrechtum (IJsbrechtum), Epemawei 27het tijdelijk plaatsen van een berging in strijd met het bestemmingsplan (max. 10 jaar) (legalisatie)

Betreft: Bestemmingsplan (gmb-2018-238429)

04-10-2018IJsbrechtumIngekomen aanvraag, Ysbrechtum (IJsbrechtum), Epemawei 27 het plaatsen van een berging (legalisatie)

Betreft: Overig (gmb-2018-210276)

26-07-2018IJsbrechtumVerleende omgevingsvergunning regulier, Ysbrechtum (IJsbrechtum), De Finne 20het plaatsen van een dakkapel

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-160824)

19-07-2018IJsbrechtumIngekomen aanvraag, Ysbrechtum (IJsbrechtum), De Finne 20 het plaatsen van een dakkapel

Betreft: Overig (gmb-2018-156002)

07-06-2018IJsbrechtumVerleende omgevingsvergunning regulier, Ysbrechtum (IJsbrechtum), Epemawei 27 het tijdelijk verplaatsen van het tuinhuisje in strijd met het bestemmingsplan (max. 10 jaar) (legalisatie)

Betreft: Bestemmingsplan (gmb-2018-120849)

07-06-2018IJsbrechtumVerleende omgevingsvergunning regulier, Ysbrechtum (IJsbrechtum), De Finne 26 het plaatsen van een dakkapel

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-120911)

31-05-2018IJsbrechtumIngekomen aanvraag, Ysbrechtum (IJsbrechtum), De Finne 26 het plaatsen van een dakkapel

Betreft: Overig (gmb-2018-114669)

26-04-2018IJsbrechtumVerleende omgevingsvergunning regulier, Ysbrechtum (IJsbrechtum), De Râne 23 het bouwen van een woning

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-88667)

29-03-2018IJsbrechtumVerdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Ysbrechtum (IJsbrechtum),Epemawei 27 het verplaatsen van het tuinhuisje in strijd met het bestemmingsplan (legalisatie)

Betreft: Bestemmingsplan (gmb-2018-65577)

22-02-2018IJsbrechtumIngekomen aanvraag, Ysbrechtum (IJsbrechtum), Epemawei 27 het verplaatsen van het tuinhuisje in strijd met het bestemmingsplan

Betreft: Bestemmingsplan (gmb-2018-38104)

11-05-2017IJsbrechtumIngekomen aanvraag, Ysbrechtum (IJsbrechtum), De Finne 1 het bouwen van een berging

Betreft: Overig (gmb-2017-78045)

03-02-2017IJsbrechtumVerleende omgevingsvergunning regulier, Ysbrechtum (IJsbrechtum), Epemawei 29 het vervangen van 2 dakkapellen

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2017-16134)

20-01-2017IJsbrechtumVerleende omgevingsvergunning regulier, Ysbrechtum (IJsbrechtum), Tsjerkepaed 3 het vervangen van de serre en het plaatsen van een dakkapel

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2017-9138)

09-12-2016IJsbrechtumIngekomen aanvraag, Ysbrechtum (IJsbrechtum), Epemawei 29 het vervangen van 2 dakkapellen

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2016-171277)

09-12-2016IJsbrechtumIngekomen aanvraag, Ysbrechtum (IJsbrechtum), Tsjerkepaed 3 het vervangen van de serre en het plaatsen van een dakkapel

Betreft: Overig (gmb-2016-171241)Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarVergunningen gemeente Súdwest-FryslânVergunningen regio SneekVergunningen provincie FrieslandVergunningen Nederland

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.

      Gemeenten in de regio Sneek:

      Regio's in de provincie Friesland: