Drimble

Overlijdensberichten in Bolsward

Een lijst van overlijdensberichten in Bolsward. Het betreft de overlijdensadvertenties die geplaatst zijn in de regionale en landelijke media.

informatie alleen over bolsward

Overlijdensberichten in Bolsward

Op deze pagina treft u een lijst met familieberichten aan. Deze berichten zijn tot op heden enkel de overlijdensberichten. Deze berichten worden u aangeboden in samenwerking met Mensenlinq. De onderstaande overlijdensberichten hebben in een regionale krant gestaan. Na het klikken op een naam treft u niet alleen het bericht aan zoals deze in de krant is geplaatst, maar bestaat in veel gevallen ook de mogelijkheid om een condoleance te schrijven.

Overlijdensberichten in Bolsward

DatumNaam
11 mei 2019

Evertje de Vries-Dijkstra

22 juni 1932 (Workum) - 11 mei 2019 (Bolsward)

Bericht gepubliceerd op 13 mei 2019 in Leeuwarder Courant
9 mei 2019

Wiebe Palsma

29 april 1944 (Bolsward) - 9 mei 2019 (Bolsward)

Bericht gepubliceerd op 13 mei 2019 in Leeuwarder Courant
8 mei 2019

Jan de Vries

13 augustus 1970 - 8 mei 2019 (Bolsward)

Bericht gepubliceerd op 11 mei 2019 in Leeuwarder Courant
5 mei 2019

Pieter Wijtze van der Meer

6 mei 1942 (Burgwerd) - 5 mei 2019 (Bolsward)

Bericht gepubliceerd op 8 mei 2019 in Leeuwarder Courant
25 apr 2019

Koos (Jacoba Annie) van Dijk

18 september 1942 (Makkum) - 25 april 2019 (Bolsward)

Bericht gepubliceerd op 27 april 2019 in Leeuwarder Courant
21 apr 2019

Anna Schaafsma-Hoekstra

18 mei 1938 (Engelum) - 21 april 2019 (Bolsward)

Bericht gepubliceerd op 24 april 2019 in Leeuwarder Courant
18 apr 2019

Geartsje Cnossen-Abma

10 november 1928 - 18 april 2019 (Bolsward)

Bericht gepubliceerd op 20 april 2019 in Leeuwarder Courant
11 apr 2019

Hille Rusticus

15 januari 1937 (Parrega) - 11 april 2019 (Bolsward)

Bericht gepubliceerd op 16 april 2019 in Friesch Dagblad, Leeuwarder Courant
7 apr 2019

Rens Kramer

17 februari 1949 (Bolsward) - 7 april 2019 (Bolsward)

Bericht gepubliceerd op 10 april 2019 in Leeuwarder Courant
5 apr 2019

Alfred Post

5 februari 1970 (Sneek) - 5 april 2019 (Bolsward)

Bericht gepubliceerd op 8 april 2019 in Leeuwarder Courant
23 mrt 2019

Iepie van der Werf-Weitenberg

30 oktober 1923 (Bolsward) - 23 maart 2019 (Bolsward)

Bericht gepubliceerd op 26 maart 2019 in Leeuwarder Courant
22 mrt 2019

Dorothé Bangma-Damstra

22 juni 1960 (Bakhuizen) - 22 maart 2019 (Bolsward)

Bericht gepubliceerd op 26 maart 2019 in Leeuwarder Courant
20 mrt 2019

Grietje Wiersma-van Dijk

12 september 1943 (Franeker) - 20 maart 2019 (Bolsward)

Bericht gepubliceerd op 23 maart 2019 in Leeuwarder Courant
13 mrt 2019

Klaske (Klaaske) Elzinga-de Boer

13 mei 1952 (It Heidenskip) - 13 maart 2019 (Bolsward)

Bericht gepubliceerd op 20 maart 2019 in Bolswards Nieuwsblad, Kollumer Courant, Sneeker Nieuwsblad
11 mrt 2019

Gavin Wray

4 februari 1963 - 11 maart 2019 (Bolsward)

Bericht gepubliceerd op 13 maart 2019 in Bolswards Nieuwsblad

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarOverlijdensberichten gemeente Súdwest-FryslânOverlijdensberichten regio SneekOverlijdensberichten provincie FrieslandOverlijdensberichten Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: