Overlijdensberichten in Bolsward

Een lijst van overlijdensberichten in Bolsward. Het betreft de overlijdensadvertenties die geplaatst zijn in de regionale en landelijke media.

informatie alleen over bolsward

Overlijdensberichten in Bolsward

Op deze pagina treft u een lijst met familieberichten aan. Deze berichten zijn tot op heden enkel de overlijdensberichten. Deze berichten worden u aangeboden in samenwerking met Mensenlinq. De onderstaande overlijdensberichten hebben in een regionale krant gestaan. Na het klikken op een naam treft u niet alleen het bericht aan zoals deze in de krant is geplaatst, maar bestaat in veel gevallen ook de mogelijkheid om een condoleance te schrijven.

Overlijdensberichten in Bolsward

DatumNaam
25 jul 2020

Tjerk Petrus Boekema

15 juli 1928 (Bolsward) - 25 juli 2020 (Bolsward)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant
25 jul 2020

Johannes Nicolaas (Hans) de Boer

25 juni 1936 (Batavia (NL)) - 25 juli 2020 (Bolsward)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant
13 jul 2020

Renske Grijpstra

26 oktober 1959 (Bellingwolde) - 13 juli 2020 (Bolsward)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant
12 jul 2020

Bertus van der Schaaf

31 januari 1946 (Bolsward) - 12 juli 2020 (Witmarsum)

Bericht gepubliceerd in Sneeker Nieuwsblad
12 jul 2020

Mona Yuliana Venema-Leander

26 juli 1977 (Jakarta) - 12 juli 2020 (Bolsward)

Bericht gepubliceerd in Bolswards Nieuwsblad
10 jul 2020

Jaap (Jacob) Greijdanus

29 augustus 1940 (Bolsward) - 10 juli 2020 (Bolsward)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant
10 jul 2020

Arend Eeltje Poepjes

8 oktober 1944 (Makkum) - 10 juli 2020 (Bolsward)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant
24 jun 2020

Sonny (Allegonda Gezina Helena) Huitema-Visser

11 september 1932 (Sleat) - 24 juni 2020 (Bolsward)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant
24 jun 2020

Anna Elisabeth Schotanus-Zwaagstra

5 april 1934 (Bolsward) - 24 juni 2020 (Bolsward)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant
18 jun 2020

Huib (Hubertus Adriaan Maria) Roelants

3 juni 1937 (Bolsward) - 18 juni 2020 (Bussum)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant
17 jun 2020

Lau Jorritsma

2 oktober 1931 (Blokker) - 17 juni 2020 (Bolsward)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant
14 jun 2020

Rigtje de Haan-de Haan

4 november 1934 (Franeker) - 14 juni 2020 (Bolsward)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant
7 jun 2020

Joop (Franciscus Jozephus) Adema

4 december 1922 (Bolsward) - 7 juni 2020 (Leeuwarden)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant
29 mei 2020

Beatrix Cuperus

29 mei 2020 (Bolsward)

Bericht gepubliceerd in Bolswards Nieuwsblad
27 mei 2020

Tieneke (Trijntje Elisabeth) Lander-Riemersma

9 mei 1936 (Bolsward) - 27 mei 2020 (Woerden)

Bericht gepubliceerd in AD Algemeen Dagblad

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarOverlijdensberichten gemeente Súdwest-FryslânOverlijdensberichten regio SneekOverlijdensberichten provincie FrieslandOverlijdensberichten Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: