Overlijdensberichten in Bolsward

Een lijst van overlijdensberichten in Bolsward. Het betreft de overlijdensadvertenties die geplaatst zijn in de regionale en landelijke media.

informatie alleen over bolsward

Overlijdensberichten in Bolsward

Op deze pagina treft u een lijst met familieberichten aan. Deze berichten zijn tot op heden enkel de overlijdensberichten. Deze berichten worden u aangeboden in samenwerking met Mensenlinq. De onderstaande overlijdensberichten hebben in een regionale krant gestaan. Na het klikken op een naam treft u niet alleen het bericht aan zoals deze in de krant is geplaatst, maar bestaat in veel gevallen ook de mogelijkheid om een condoleance te schrijven.
Zoek op naam

Het is ook mogelijk om op naam te zoeken. Vul een (gedeelte) van de voor- of/en achternaam in (met spaties ertussen) en klik op 'Zoek'. Er wordt apart per woord gezocht in de naam.Overlijdensberichten in Bolsward

DatumNaam
10 okt 2021

Cecilia Gusta (Cilia) Brattinga-Dooper

26 februari 1934 (Bolsward) - 10 oktober 2021 (Bolsward)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant (via Mensenlinq)
9 okt 2021

Eddy Wesselius

9 oktober 2021 (Bolsward)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant (via Mensenlinq)
7 okt 2021

Lolle Schakel

10 mei 1937 (Workum) - 7 oktober 2021 (Bolsward)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant (via Mensenlinq)
1 okt 2021

Nynke van Dijk-Spijker

14 mei 1953 (Echten (Dr)) - 1 oktober 2021 (Bolsward)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant (via Mensenlinq)
30 sep 2021

Minko Weening

19 oktober 1949 (Bolsward) - 30 september 2021 (Harkema)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant (via Mensenlinq)
28 sep 2021

Ype Douwe Bouwmeester

4 januari 1936 (Bolsward) - 28 september 2021 (Schermerhorn)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant (via Mensenlinq)
26 sep 2021

Uilkje Boschma-Feenstra

23 september 1938 (Stiens) - 26 september 2021 (Bolsward)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant (via Mensenlinq)
22 sep 2021

Annie Boonstra-Belksma

15 april 1923 (Tzum) - 22 september 2021 (Bolsward)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant (via Mensenlinq)
20 sep 2021

Feinje Faber-van de Belt

7 december 1934 (Spoolde) - 20 september 2021 (Bolsward)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant, Friesch Dagblad (via Mensenlinq)
20 sep 2021

Agatha Maria (Agaath) van der Meer-de Lange

9 april 1936 (Sint Nicolaasga) - 20 september 2021 (Bolsward)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant (via Mensenlinq)
16 sep 2021

Tiny Akkerhof

2 september 1959 (Sneek) - 16 september 2021 (Bolsward)

Bericht gepubliceerd in Bolswards Nieuwsblad (via Mensenlinq)
15 sep 2021

Geertruida Hiske (Truus) Zeinstra

9 november 1923 (Ugoklooster (Bolsward)) - 15 september 2021 (Dokkum)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant (via Mensenlinq)
12 sep 2021

Leendert Geert Uit Oude Groeneveld

15 november 1931 (Sneek) - 12 september 2021 (Bolsward)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant (via Mensenlinq)
11 sep 2021

Henri Lambert Lancel

3 maart 1927 (Cheribon (Java)) - 11 september 2021 (Bolsward)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant (via Mensenlinq)
10 sep 2021

Aukje de Boer-Deinum

26 november 1937 (Nijemirdum) - 10 september 2021 (Bolsward)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant, Friesch Dagblad (via Mensenlinq)

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarOverlijdensberichten gemeente Súdwest-FryslânOverlijdensberichten regio SneekOverlijdensberichten provincie FrieslandOverlijdensberichten Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: