Overlijdensberichten in Bolsward

Een lijst van overlijdensberichten in Bolsward. Het betreft de overlijdensadvertenties die geplaatst zijn in de regionale en landelijke media.

informatie alleen over bolsward
Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naar112 gemeente Súdwest-Fryslân112 regio Sneek112 provincie Friesland112 Nederland

Overlijdensberichten in Bolsward

Op deze pagina treft u een lijst met familieberichten aan. Deze berichten zijn tot op heden enkel de overlijdensberichten. Deze berichten worden u aangeboden in samenwerking met Mensenlinq. De onderstaande overlijdensberichten hebben in een regionale krant gestaan. Na het klikken op een naam treft u niet alleen het bericht aan zoals deze in de krant is geplaatst, maar bestaat in veel gevallen ook de mogelijkheid om een condoleance te schrijven.
Zoek op naam

Het is ook mogelijk om op naam te zoeken. Vul een (gedeelte) van de voor- of/en achternaam in (met spaties ertussen) en klik op 'Zoek'. Er wordt apart per woord gezocht in de naam.Overlijdensberichten in Bolsward

DatumNaam
25 sep 2022

Johanna Poulina Ria Berkhout-Jobse

22 februari 1946 (Koudekerke) - 25 september 2022 (Bolsward)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant (via Mensenlinq)
21 sep 2022

Matheus Johannes (Theo) Johannes Houben

13 juni 1932 (Bolsward) - 21 september 2022 (Sneek)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant (via Mensenlinq)
20 sep 2022

Jan Boersma

8 mei 1940 (Augustinusga) - 20 september 2022 (Bolsward)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant, Friesch Dagblad (via Mensenlinq)
20 sep 2022

Wilhelmina Maria Theresia (Willy) Ringnalda-Landskroon

2 december 1942 (Bolsward) - 20 september 2022 (Sneek)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant (via Mensenlinq)
19 sep 2022

Henk Poppe

22 juli 1945 (Lemmer) - 19 september 2022 (Bolsward)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant (via Mensenlinq)
18 sep 2022

Pieter Rintje Ouderkerken

11 juli 1947 (Parrega) - 18 september 2022 (Bolsward)

Bericht gepubliceerd in Friesch Dagblad (via Mensenlinq)
15 sep 2022

Marie M. de Boer-Reitsma

13 augustus 1929 (Makkum (Fr)) - 15 september 2022 (Bolsward)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant (via Mensenlinq)
14 sep 2022

Leonardus Dominicus (Leo) Lolkema

29 juni 1945 (Bolsward) - 14 september 2022 (Bolsward)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant (via Mensenlinq)
14 sep 2022

Hendrik (Hennie) Nauta

16 augustus 1943 (Bolsward) - 14 september 2022 (Sneek)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant (via Mensenlinq)
14 sep 2022

Annie Vlaandere

8 juni 1937 (Heerlen) - 14 september 2022 (Bolsward)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant (via Mensenlinq)
6 sep 2022

Sjoerd Nota

23 januari 1944 (Bolsward) - 6 september 2022 (Sneek)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant (via Mensenlinq)
29 aug 2022

Sjoerd Riemersma

15 juli 1947 (Goingarijp) - 29 augustus 2022 (Bolsward)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant (via Mensenlinq)
27 aug 2022

Johannes van Moorsel

14 maart 1939 (Helden-Panningen) - 27 augustus 2022 (Bolsward)

Bericht gepubliceerd in Bolswards Nieuwsblad (via Mensenlinq)
24 aug 2022

Sjoerd Galama

24 augustus 2022 (Bolsward)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant (via Mensenlinq)
24 aug 2022

Ymkje Susanna (Ym) Bootsma-Visser

17 maart 1929 (Bolsward) - 24 augustus 2022 (Joure)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant (via Mensenlinq)

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarOverlijdensberichten gemeente Súdwest-FryslânOverlijdensberichten regio SneekOverlijdensberichten provincie FrieslandOverlijdensberichten Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: