Bolsward Video's

Videos op YouTube over Bolsward. Een goede manier om te kijken of er nog interessante zaken zijn opgenomen.

informatie alleen over bolsward
Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naar112 gemeente Súdwest-Fryslân112 regio Sneek112 provincie Friesland112 Nederland

Video's over Bolsward

Hieronder staan de meest recente filmpjes over Bolsward die gepost zijn op YouTube. Er wordt gezocht op de plaatsnaam of plaatsnamen binnen een gemeente. Hierdoor kan het voorkomen dat er minder relevante video's tussenzitten.

Pagina 1

VideoOmschrijving

Uitvaart Gerrit Schilstra op maandag 24 januari 2022 om 13:30

Toegevoegd op 25 januari 2022

Uitvaart Gerrit Schilstra op maandag 24 januari 2022 om 13:30 Vanuit de Gasthuiskerk van Bolsward.

Gasthuiskerk Bolsward 23 januari 2022

Toegevoegd op 23 januari 2022

ADS internetviering 23 januari 2022 vanuit DG Bolsward

Toegevoegd op 23 januari 2022

De ADS internetviering van 23 januari 2022 is opgenomen in de kerk van de Doopsgezinde Gemeente Bolsward. Voorganger...

Gasthuiskerk Bolsward 16 januari 2022

Toegevoegd op 17 januari 2022

Gasthuiskerk Bolsward 9 januari 2022

Toegevoegd op 9 januari 2022

Gasthuiskerk Bolsward 1 januari 2022 Nieuwjaarswensen-uitzending 10:00

Toegevoegd op 1 januari 2022

Omdat er deze dag geen dienst wordt gehouden, is besloten om daarvoor in de plaats een nieuwjaarswensen-uitzending te...

Gasthuiskerk Bolsward 31 december 2021 om 19:30

Toegevoegd op 1 januari 2022

Online Oudejaarsavond.

Vrijdag 31 december 2021, Martinikerk Bolsward

Toegevoegd op 31 december 2021

Vrijdag 31 december 2021, Martinikerk Bolsward.

Oudejaarsdag 2021 | vanuit de Grote of St Martinikerk te Bolsward

Toegevoegd op 31 december 2021

Allen een goede jaarwisseling.

Gasthuiskerk Bolsward Houd Moed 29 december 2021

Toegevoegd op 29 december 2021

Houd Moed 29 december 2021 Berend Bilker.

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarVideo's gemeente Súdwest-Fryslân

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: