Monumenten in Bolsward

Een lijst van rijksmonumenten in Bolsward. Klik op een monument om meer informatie hierover te krijgen.

informatie alleen over bolsward
Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naar112 gemeente Súdwest-Fryslân112 regio Sneek112 provincie Friesland112 Nederland

Rijksmonumenten gelegen in Bolsward

Een rijksmonument is een bouwwerk of object (of het restant daarvan) die van algemeen belang is wegens de schoonheid, de betekenis voor de wetenschap of de cultuurhistorische waarde. Gemeenten en provincies beschermen vaak ook monumenten (die we dan aanduiden als gemeentelijke en provinciale monumenten). Nederland heeft ongeveer 61.000 inschrijvingen met de status rijksmonument, waarvan circa 1500 archeologische rijksmonumenten. Sommige monumenten hebben van de overheid een algemene postcode gekregen (zoals 1000 AA). Deze postcode hebben wij overgenomen.

Monumenten in Bolsward

PostcodeAdresPlaats
8700 AAMarneweg 64
Boerderij van het kop-hals-romptype
Bolsward
8701 KHAppelmarkt 5
Vijf traveeën breed pand onder hoog schilddak met hoekschoorsteen met borden
Bolsward
8701 KHAppelmarkt 9
Woonhuis met verdieping onder voor afgeschuind zadeldak met schoorsteen
Bolsward
8701 KHAppelmarkt 13
Klein pand onder zadeldak tegen trapgevel met kantblokken
Bolsward
8701 KHAppelmarkt 8
Pand met verdieping en rechte kroonlijst onder zadeldak met voorschild
Bolsward
8701 HCBagijnestraat 3
Pand onder zadeldak tegen halsgevel met aanzetkrullen
Bolsward
8701 HCBagijnestraat 11
Pand met verdieping met omlijste ingang en gootlijst met consoles onder zadeldak
Bolsward
8701 HCBagijnestraat 8
Pand onder zadeldak tegen trapgevel
Bolsward
8701 JCBroereplein 10
Broerekerk
Bolsward
8701 HMBroerestraat 13
Woonhuis met verdieping met voorbouw onder dwars schilddak en achterbouw onder z
Bolsward
8701 KBDijkstraat 9
Uit twee huizen bestaand pand onder groot schilddak
Bolsward
8701 KCDijkstraat 23
Pand onder zadeldak tegen gevel met grote trappen waartegen gebeeldhouwde klauws
Bolsward
8701 GCFranekerstraat 25
Monsmastate
Bolsward
8701 HGbij Groot Kerkhof 24
Martinikerk
Bolsward
8701 JXGrootzand 15
Pand onder zadeldak tegen gevel met grote trappen waarin gebeeldhouwde klauwstuk
Bolsward
8701 JXGrootzand 17
Pand onder hoog zadeldak tegen in de top gewijzigde klokgevel met aanzetkrullen
Bolsward
8701 JXGrootzand 8
Pand onder zadeldak tegen klokgevel met gebeeldhouwde bekroning waarop siervaas
Bolsward
8701 KVGrote Dijlakker 5
Huize St. Martinus
Bolsward
8701 KVGrote Dijlakker 13
Pand onder zadeldak tegen herbouwde trapgevel
Bolsward
8701 KVGrote Dijlakker 15
Pand onder zadeldak tegen rijk versierd met klauwstukken versierde halsgevel
Bolsward
8701 KVGrote Dijlakker 19
Pand met opgehaalde voorbouw onder laag schilddak met twee hoekschoorstenen en a
Bolsward
8701 KWGrote Dijlakker 27
Woonhuis onder zadeldak tegen klokgevel met aanzetkrullen
Bolsward
8701 KWGrote Dijlakker 29
Pand onder zadeldak tegen halsgevel bekroond door fronton
Bolsward
8701 KWGrote Dijlakker 31-32
Deel van een vijf traveeën breed pand waarvan de middelste drie een flauw risali
Bolsward
8701 KXGrote Dijlakker 47
Pand zonder verdieping onder pannen schilddak met topschoorsteen en dakkapel
Bolsward

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarMonumenten gemeente Súdwest-FryslânMonumenten regio SneekMonumenten provincie FrieslandMonumenten Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: