Woningen in Bolsward

Overzicht van woningen die te koop of te huur staan in Bolsward. Er kan geselecteerd worden op prijswijzigingen.

informatie alleen over bolsward

Overzicht koopwoningen Bolsward

De informatie op deze pagina wordt geleverd door Huizenzoeker. Er bestaat de mogelijkheid om te selecteren op datum, op prijs en op prijswijziging. Naast koopwoningen kunnen er ook huurwoningen worden geselecteerd.
Totaal: 34

Pagina 1

FotoAdresPrijs
€ 235.000 vonGrootzand

Aangeboden sinds 4 augustus 2020

Postcode: 8701 JX Bolsward
Oppervlakte: 78 m² | Bouwjaar: 2020 | Kamers: 3

€ 210.000 De Skarren 51

Aangeboden sinds 23 juli 2020

Postcode: 8701 ZK Bolsward
Oppervlakte: 102 m² | Perceel: 177 m²

€ 239.500 Nieuwmarkt 16

Aangeboden sinds 22 juli 2020

Postcode: 8701 KL Bolsward
Oppervlakte: 130 m² | Perceel: 320 m²

€ 298.000 Pottenbakkersstraat 20

Aangeboden sinds 12 juli 2020

Postcode: 8701 EA Bolsward
Oppervlakte: 130 m² | Perceel: 339 m² | Bouwjaar: 1984 | Kamers: 6

€ 249.500 Pater Schuurmanstraat 17

Aangeboden sinds 11 juli 2020

Postcode: 8701 CW Bolsward
Oppervlakte: 105 m² | Perceel: 233 m²

€ 275.000 Fûgelleane 24

Aangeboden sinds 2 juli 2020

Postcode: 8702 CD Bolsward
Oppervlakte: 114 m² | Perceel: 238 m² | Bouwjaar: 1996 | Kamers: 5

€ 430.000 Gleibakkerij 9 C

Aangeboden sinds 2 juli 2020

Postcode: 8701 CJ Bolsward
Oppervlakte: 138 m²

€ 180.000 De Bunders 11

Aangeboden sinds 1 juli 2020

Postcode: 8701 GR Bolsward
Oppervlakte: 69 m² | Perceel: 101 m² | Bouwjaar: 2015 | Kamers: 3

€ 199.500 Sparrenburg 34

Aangeboden sinds 26 juni 2020

Postcode: 8702 AJ Bolsward
Oppervlakte: 118 m² | Perceel: 151 m²

€ 159.500 Michiel Elgersmastraat 4

Aangeboden sinds 20 juni 2020

Postcode: 8701 BJ Bolsward
Oppervlakte: 87 m² | Perceel: 145 m²

€ 159.500 Elgersmastraat 4

Aangeboden sinds 19 juni 2020

Postcode: 8701 BJ Bolsward
Oppervlakte: 87 m² | Perceel: 145 m² | Bouwjaar: 1947 | Kamers: 5

€ 235.000 Nanne Reijnstraat 57

Aangeboden sinds 18 juni 2020

Postcode: 8701 CG Bolsward
Oppervlakte: 112 m² | Perceel: 264 m² | Bouwjaar: 1952 | Kamers: 5

€ 750.000 Heeremastraat 8

Aangeboden sinds 16 juni 2020

Postcode: 8701 JG Bolsward
Oppervlakte: 317 m² | Perceel: 575 m²

€ 130.000 Broerestraat 14

Aangeboden sinds 11 juni 2020

Postcode: 8701 HM Bolsward
Oppervlakte: 88 m² | Perceel: 393 m²

€ 369.500 Doctor Obe Postmastraat 21

Aangeboden sinds 10 juni 2020

Postcode: 8701 EG Bolsward
Oppervlakte: 116 m² | Perceel: 365 m²


Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarHuizen gemeente Súdwest-Fryslân

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: