Faillissementen in Bolsward

Overzicht van de laatste bedrijven in Bolsward die failliet of in staat van insolventie zijn verklaard. Indien beschikbaar zijn de rechtbankdocumenten automatisch toegevoegd.

informatie alleen over bolsward

Overzicht recente faillissementen en surseances in Bolsward

Hieronder staat de lijst van de meest recente faillissementen en surseances van betaling van bedrijven in Bolsward. De informatie wordt gehaald uit het insolventieregister van de rechtbanken en is daarom altijd zo up-to-date mogelijk.

Faillissementen in Bolsward

UitspraakBedrijfsnaamVestigingsplaatsKVKPDF
07-07-2020Gronson Beheer BV
Eelke Mobachstraat, Bolsward
Bolsward57235287
23-04-2020Bos Bolsward BV
Rijkstraat, Bolsward
Bolsward75750937
23-04-2019Max Mode V.o.f (h.o.d.n.)
Rijkstraat, Bolsward
Bolsward01062094
28-08-2018Kct Feed Ingredients BV
De Marne, Bolsward
Bolsward64994716
17-04-2018Smid Vloeren Project- & Woningstoffering (h.o.d.n.)
Samuel van Haringhouckstraat, Bolsward
Bolsward01114877
02-08-2017Tricat Automatisering (h.o.d.n.)
Stoombootkade, Bolsward
Bolsward01061607
11-04-2017Bouwbedrijf Burggraaff Bolsward BV
De Marne, Bolsward
Bolsward01063864
14-03-2017Hodn G.c. Van Der Meer Transport
Knetemannstraat, Bolsward
Bolsward01121201
15-10-2013Sanne Wind Makelaardij-onroerend Goed BV
Jongemastraat, Bolsward
Bolsward01054394
09-07-2013Jm Semplonius Participaties BV (hodn Handelsonderneming Koudum)
Industriepark, Bolsward
Bolsward50276719
09-07-2013Van Den Berg Beheer BV
Industriepark, Bolsward
Bolsward01013919
26-02-2013Gebr. Van Den Berg BV
Industriepark, Bolsward
Bolsward01046981

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarFaillissementen gemeente Súdwest-FryslânFaillissementen regio SneekFaillissementen provincie FrieslandFaillissementen Nederland

  Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het Centraal Insolventieregister. Dit register bevat de gegevens van faillissementen en surséances van betaling die in de lokale registers bij de verschillende rechtbanken worden bijgehouden. Drimble probeert de informatie volledig en correct over te nemen. We pretenderen echter niet en garanderen niet dat bovenstaande informatie compleet en up-to-date is. Drimble geeft geen garanties omtrent - en sluit iedere aansprakelijkheid uit met betrekking tot - de juistheid en volledigheid van de failliet en surseance-informatie op deze website.
  Bovenstaande bedrijven kunnen inmiddels een doorstart hebben gemaakt. Voor een update van de laatste status controleer altijd de Kamer van Koophandel of het insolventieregister van de overheid.
  Toevoeging/aanpassing op het bovenstaande? Mail het KVK-nummer door met de gewenste aanpassing.

   Gemeenten in de regio Sneek:

   Regio's in de provincie Friesland: