112-Nieuws Bolsward

Op deze pagina staat een overzicht van de laatste 112-gerelateerde berichten (zoals over politie, brandweer en ambulance) uit bolsward.

informatie alleen over bolsward

Nieuws over de politie, ambulance en brandweer in Bolsward

Hieronder staat een overzicht met nieuws over Bolsward, dat betrekking heeft op de hulpdiensten zoals de politie, ambulance en brandweer. Het nieuwsoverzicht wordt samengesteld uit vele duizenden nieuwsbronnen. Zie ook: ►inbraakcijfers en ►criminaliteitscijfers voor Bolsward

► Schrijf iets op het prikbord van Bolsward

08:00
Drimble Inbraaknieuws
Het aantal inbraken en pogingen daartoe wordt bijgehouden door Drimble op basis van gegevens van de politie. In de afgelopen week,...
07:03
Drimble Bekendmakingen
De gemeente Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland) heeft gisteren (vrijdag 15 januari 2021) de volgende 59 bekendmakingen gepubliceerd:...

15 januari 2021

15:33
Bolswards Nieuwsblad | Bolsward
De politie heeft dinsdagochtend bij Sneek een 49-jarige man zonder geldig rijbewijs aangehouden. Hij had de dubbele toegestane hoeveelheid... Zie ook:

11 januari 2021

17:03
Bolswards Nieuwsblad | Bolsward
Het doodschieten van de hond van zijn buurman leverde een melkveehouder uit Hemelum maandag bij de politierechter een voorwaardelijke... Zie ook:
12:02
Bolswards Nieuwsblad | Bolsward
11:41 Vaccinatielocatie GGD Fryslân voorlopig volgeboekt 09:30 Joop Mulder onverwacht overleden 09:27 Nieuwe voorzitter Kazemattenmuseum... Zie ook:
10:02
Bolswards Nieuwsblad | Bolsward
09:30 Joop Mulder onverwacht overleden 09:27 Nieuwe voorzitter Kazemattenmuseum 09:28 Waarschuwing voor gladheid: code oranje wegens...
10:02
Bolswards Nieuwsblad | Bolsward
09:30 Joop Mulder onverwacht overleden 09:27 Nieuwe voorzitter Kazemattenmuseum 09:28 Waarschuwing voor gladheid: code oranje wegens...

9 januari 2021

09:01
Bolswards Nieuwsblad | Bolsward
07:48 Waarschuwing voor gladheid: code oranje wegens ijzel in Friesland 16:21 Eerste coronavaccinaties in het Antonius Ziekenhuis 15:15... Zie ook:

8 januari 2021

17:01
Bolswards Nieuwsblad | Bolsward
16:21 Eerste coronavaccinaties in het Antonius Ziekenhuis 15:15 Moordzaak Oppenhuizen in april voor de rechter 13:26 Coronabesmettingen... Zie ook:
15:01
Bolswards Nieuwsblad | Bolsward
14:39 Moordzaak Oppenhuizen in april voor de rechter 13:26 Coronabesmettingen nemen licht toe in Friesland en al 3600 zorgmedewerkers... Zie ook:

7 januari 2021

16:02
Groot Bolsward-IJsselmeerkust
Makkum werd op woensdag 30 december vorig jaar even opgeschrikt door twee loeiende sirenes van de brandweer.
09:01
Bolswards Nieuwsblad | Bolsward
08:53 COLUMN | De Oase 17:36 Habtamu de Hoop: ´Het momentum is nu´ 14:52 Meer diefstal via zelfscankassa's 13:15 Financieel toezicht...

6 januari 2021

18:01
Bolswards Nieuwsblad | Bolsward
17:36 Habtamu de Hoop: ´Het momentum is nu´ 14:52 Meer diefstal via zelfscankassa's 13:15 Financieel toezicht provincie op Empatec... Zie ook:
17:02
Groot Bolsward-IJsselmeerkust
U vindt ze op veel plekken: ondergrondse brandkranen (hydranten). Plaats geen objecten of voertuigen op/bij de kraan.
15:01
Bolswards Nieuwsblad | Bolsward
14:10 Meer diefstal via zelfscankassa's 13:15 Financieel toezicht provincie op Empatec 12:31 Marktstraat-slalom wordt alsmaar groter... Zie ook:
14:01
Bolswards Nieuwsblad | Bolsward
13:15 Financieel toezicht provincie op Empatec 12:31 Marktstraat-slalom wordt alsmaar groter 23:40 Auto te water tussen Burgwerd en Witmarsum... Zie ook:
13:01
Bolswards Nieuwsblad | Bolsward
12:31 Marktstraat-slalom wordt alsmaar groter 23:40 Auto te water tussen Burgwerd en Witmarsum 18:30 Man (18) uit Oudega raakt gewond...
00:01
Bolswards Nieuwsblad | Bolsward
23:40 Auto te water tussen Burgwerd en Witmarsum 18:30 Man (18) uit Oudega raakt gewond door wegschietende bal: 'Waarschijnlijk zat er nog carbid... Zie ook:

5 januari 2021

19:05
Balkster Courant
18:30 Man (18) uit Oudega raakt gewond door wegschietende bal: 'Waarschijnlijk zat er nog carbid in' 15:12 Wonen Zuidwest Friesland... Zie ook:
Gerelateerd

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naar112-Nieuws in gemeente Súdwest-Fryslân112-Nieuws in regio Sneek112-Nieuws in provincie Friesland112-Nieuws in Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: