Inbraken in Bolsward

Overzicht van recente inbraken (of pogingen daartoe) in Bolsward. Deze lijst wordt dagelijks bijgewerkt op basis van het inbraakregister van de politie.

informatie alleen over bolsward
Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naar112 gemeente Súdwest-Fryslân112 regio Sneek112 provincie Friesland112 Nederland

(Pogingen tot) inbraken in Bolsward

Dagelijks publiceert de nationale politie in welke postcode er ingebroken is of dat er een poging daartoe is gedaan. Deze informatie nemen wij over en rubriceren deze in de juiste gemeente, regio en provincie. Doordat wij ook 112-nieuwsberichten verzamelen wordt deze informatie ook nog verder verrijkt. De politie voert onregelmatige updates uit. Daarom duurt het soms even voordat de meest recente data hier staat.

Inbraakstatistieken van de laatste 30 dagen

In Bolsward
1
In gemeente
7
In regio
7
In provincie
32

Inbraken in Bolsward

DatumDelictPostcodePlaats
20-04-2022Inbraak8701Bolsward
14-04-2022Inbraak8701Bolsward
17-03-2022Inbraak8701Bolsward
20-09-2021Inbraak8701Bolsward
23-07-2021Poging tot inbraak8701Bolsward
02-03-2021Inbraak8701Bolsward
25-02-2021Inbraak8701Bolsward
21-02-2021Inbraak8702Bolsward
20-02-2021Inbraak8702Bolsward
06-02-2021Inbraak8702Bolsward
05-02-2021Poging tot inbraak8701Bolsward
02-02-2021Poging tot inbraak8701Bolsward
29-01-2021Inbraak8701Bolsward
13-01-2021Inbraak8702Bolsward
11-09-2020Inbraak8701Bolsward
17-03-2020Inbraak8701Bolsward
02-03-2020Poging tot inbraak8701Bolsward
23-02-2020Poging tot inbraak8702Bolsward
18-02-2020Inbraak8701Bolsward
18-02-2020Poging tot inbraak8701Bolsward
17-02-2020Inbraak8701Bolsward
17-02-2020Inbraak8701Bolsward
04-01-2020Inbraak8701Bolsward
05-12-2019Poging tot inbraak8701Bolsward
19-11-2019Inbraak8701Bolsward
11-11-2019Inbraak8701Bolsward
08-08-2019Inbraak8701Bolsward
07-08-2019Inbraak8701Bolsward
26-07-2019Inbraak8701Bolsward
25-07-2019Inbraak8701Bolsward

Gerelateerd

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarInbraken gemeente Súdwest-FryslânInbraken regio SneekInbraken provincie FrieslandInbraken Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: