Cultuur in Kimswerd

Oude foto's en oude video's van collectiestukken over Kimswerd (Friesland) zoals deze voorkomen in diverse cultuurdatabanken.

informatie alleen over kimswerd
Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naar112 gemeente Súdwest-Fryslân112 regio Sneek112 provincie Friesland112 Nederland

Overzicht stukken uit de cultuurcollectie in of over Kimswerd

Hieronder staan digitale representaties van collectiestukken over Kimswerd. Steeds meer instellingen (musea, archieven, erfgoedinstellingen, theatergezelschappen, bibliotheken, etc.) maken informatie digitaal beschikbaar. Op deze manier kan iedereen deze waardevolle informatie op een laagdrempelige wijze inzien. Drimble neemt deze informatie over en zet het op de juiste (of beter: de juist mogelijke) plek. Wanneer er meer stukken beschikbaar komen, dan zullen wij deze hier toevoegen.

BronnenCarare (102)Open Beelden (13)Nationaal Archief (1)

Cultuur in Kimswerd

FotoOmschrijving

Hervormde Laurentiuskerk (2000)

Locatie: Hervormde Laurentiuskerk, 2-4, Greate Pierwei, Kimswerd, Wûnseradiel, Friesland, Nederland
Auteur: IJ.Th. Heins
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Pastorie (2000)

Locatie: Pastorie, Greate Pierwei 2, Kimswerd, 8821 LW, Wonseradeel, Friesland, Nederland
Auteur: IJ.Th. Heins
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Nederlands Hervormde Kerk (1989)

Locatie: Nederlands Hervormde Kerk, Kimswerd, Wûnseradiel, Friesland, Nederland
Auteur: A.J. van der Wal
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Aantal foto's: 36

Exterieur Overzicht (1988)

Locatie: Buren 2, Kimswerd, Wûnseradiel, Friesland, Nederland
Auteur: A.J. van der Wal
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Exterieur Overzicht Achtergevel (1988)

Locatie: Buren 2, Kimswerd, Wûnseradiel, Friesland, Nederland
Auteur: A.J. van der Wal
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Exterieur Overzicht Rechter Zijgevel (1988)

Locatie: Buren 2, Kimswerd, Wûnseradiel, Friesland, Nederland
Auteur: A.J. van der Wal
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Exterieur Overzicht Voorgevel (1988)

Locatie: Buren 2, Kimswerd, Wûnseradiel, Friesland, Nederland
Auteur: A.J. van der Wal
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Aantal foto's: 3

14E Elfstedentocht 1986: Klunen In Kimswerd, 2E V.r.: Evert Van Benthem , Nr. 78 : Albert Bakker; Nr. 106 : Nanne Semplonius (1986)

Locatie: Kimswerd
Auteur: Croes, Rob C. / Anefo, [onbekend]
Collectie: Fotocollectie Anefo

Plattegronden (1986)

Locatie: PLATTEGRONDEN, Kimswerd, Wûnseradiel, Friesland, Nederland
Auteur: T. Schollen
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Uit het jaar 1986
Aantal foto's: 4

Achtergevel (1976)

Locatie: Dijksterburen 16, Kimswerd, Friesland, Nederland
Auteur: A.J. van der Wal
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Rechter Zijgevel En Achtergevel (1976)

Locatie: R 17, Dijksterburen, Kimswerd, Friesland, Nederland
Auteur: A.J. van der Wal
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Voor- En Linker Zijgevel (1976)

Locatie: Dijksterburen 16, Kimswerd, Friesland, Nederland
Auteur: A.J. van der Wal
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Voor- En Rechter Zijgevel (1976)

Locatie: Dijksterburen 16, Kimswerd, Friesland, Nederland
Auteur: A.J. van der Wal
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Armband (Fragment) (1970)

Locatie: Kimswerd
Collectie: Rijksmuseum van Oudheden

Kamfragment (1970)

Locatie: Kimswerd
Collectie: Rijksmuseum van Oudheden

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarCultuur gemeente Súdwest-FryslânCultuur regio SneekCultuur provincie FrieslandCultuur Nederland

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van Europeana. Europeana is ontstaan in 2005, met de bedoeling een virtuele Europese bibliotheek te creëren om Europa's cultureel en wetenschappelijk erfgoed voor iedereen toegankelijk te maken. Door middel van slimme zoekopdrachten probeert Drimble relevante informatie hieruit te halen. We kunnen echter niet garanderen dat alle informatie ook daadwerkelijk betrekking heeft op de plaats, gemeente of regio. Daarvoor is de data in sommige gevallen helaas nog ontoereikend.

      Gemeenten in de regio Sneek:

      Regio's in de provincie Friesland: