Hoge WOZ-waarde? Verlaag gratis je WOZ-waarde! Klik hier.

Inbraken in Kimswerd

Overzicht van recente inbraken (of pogingen daartoe) in Kimswerd. Deze lijst wordt dagelijks bijgewerkt op basis van het inbraakregister van de politie.

informatie alleen over kimswerd
Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naar112 gemeente Súdwest-Fryslân112 regio Sneek112 provincie Friesland112 Nederland

(Pogingen tot) inbraken in Kimswerd

Dagelijks publiceert de nationale politie in welke postcode er ingebroken is of dat er een poging daartoe is gedaan. Deze informatie nemen wij over en rubriceren deze in de juiste gemeente, regio en provincie. Doordat wij ook 112-nieuwsberichten verzamelen wordt deze informatie ook nog verder verrijkt. De politie voert onregelmatige updates uit. Daarom duurt het soms even voordat de meest recente data hier staat.

Inbraakstatistieken van de laatste 30 dagen

In Kimswerd
0
In gemeente
5
In regio
9
In provincie
63

Inbraken in Kimswerd

DatumDelictPostcodePlaats
03-02-2020Inbraak8821Kimswerd
20-02-2019Inbraak8821Kimswerd
13-09-2018Poging tot inbraak8821Kimswerd
12-06-2018Inbraak8821Kimswerd
03-06-2018Inbraak8821Kimswerd
05-02-2018Inbraak8821Kimswerd
10-07-2017Poging tot inbraak8821Kimswerd
17-03-2017Inbraak8821Kimswerd
28-01-2017Inbraak8821Kimswerd
15-12-2016Inbraak8821Kimswerd
10-09-2016Inbraak8821Kimswerd
17-05-2016Inbraak8821Kimswerd
12-01-2016Inbraak8821Kimswerd
03-12-2015Inbraak8821Kimswerd
02-12-2015Inbraak8821Kimswerd
04-11-2015Inbraak8821Kimswerd
20-08-2015Inbraak8821Kimswerd
08-07-2014Inbraak8821Kimswerd
14-03-2014Inbraak8821Kimswerd
07-03-2014Inbraak8821Kimswerd

Gerelateerd

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarInbraken gemeente Súdwest-FryslânInbraken regio SneekInbraken provincie FrieslandInbraken Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: