Overlijdensberichten in Kimswerd

Een lijst van overlijdensberichten in Kimswerd. Het betreft de overlijdensadvertenties die geplaatst zijn in de regionale en landelijke media.

informatie alleen over kimswerd
Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naar112 gemeente Súdwest-Fryslân112 regio Sneek112 provincie Friesland112 Nederland

Overlijdensberichten in Kimswerd

Op deze pagina treft u een lijst met familieberichten aan. Deze berichten zijn tot op heden enkel de overlijdensberichten. Deze berichten worden u aangeboden in samenwerking met Mensenlinq. De onderstaande overlijdensberichten hebben in een regionale krant gestaan. Na het klikken op een naam treft u niet alleen het bericht aan zoals deze in de krant is geplaatst, maar bestaat in veel gevallen ook de mogelijkheid om een condoleance te schrijven.
Zoek op naam

Het is ook mogelijk om op naam te zoeken. Vul een (gedeelte) van de voor- of/en achternaam in (met spaties ertussen) en klik op 'Zoek'. Er wordt apart per woord gezocht in de naam.Overlijdensberichten in Kimswerd

DatumNaam
21 nov 2021

Grietzen Tigchelaar

2 mei 1956 (Kimswerd) - 21 november 2021 (Harlingen)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant, Friesch Dagblad (via Mensenlinq)
5 nov 2021

Geertje de Vent-Tigchelaar

7 april 1924 (Kimswerd) - 5 november 2021 (Wommels)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant (via Mensenlinq)
25 aug 2021

Hendrika (Rike) Sieswerda-van der Meer

25 september 1927 (Kimswerd) - 25 augustus 2021 (Drachten)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant (via Mensenlinq)
17 aug 2021

Nellie Thea Wiersma-Bleeker

3 maart 1937 (Kimswerd) - 17 augustus 2021 (Kimswerd)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant (via Mensenlinq)
29 jul 2021

Gerrit Sinnema

29 maart 1944 (Kimswerd) - 29 juli 2021 (Makkum)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant (via Mensenlinq)
4 apr 2021

Lolkje Vellinga-de Vries

10 augustus 1934 (Kimswerd) - 4 april 2021 (Harlingen)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant (via Mensenlinq)
25 dec 2020

Bettie Kat-Westra

8 augustus 1928 (Kimswerd) - 25 december 2020 (Witmarsum)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant (via Mensenlinq)
17 nov 2020

Hiske Jantje ter Steeg-van der Tol

10 september 1932 (Kimswerd) - 17 november 2020 (Apeldoorn)

Bericht gepubliceerd in de Stentor (via Mensenlinq)
15 okt 2020

Minke Brander-van Wier

10 oktober 1923 (Kimswerd) - 15 oktober 2020 (Witmarsum)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant (via Mensenlinq)
15 okt 2020

Minke van Wier

10 oktober 1923 (Kimswerd) - 15 oktober 2020 (Witmarsum)

Bericht gepubliceerd in Bolswarder Nieuwsblad (via Online Familieberichten)
26 mei 2020

Grietje de Vries-Anema

17 juli 1926 (Kimswerd) - 26 mei 2020 (Witmarsum)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant (via Mensenlinq)
26 mei 2020

Grietje Anema

17 juli 1926 (Kimswert (Kimswerd)) - 26 mei 2020 (Witmarsum)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder courant (via Online Familieberichten)
29 mrt 2020

Kees (Cornelis) Stellingwerf

31 januari 1937 (Kimswerd) - 29 maart 2020 (Leeuwarden)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant (via Mensenlinq)
29 mrt 2020

Kees (Cornelis) Stellingwerf

31 januari 1937 (Kimswerd) - 29 maart 2020 (Leeuwarden)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder courant (via Online Familieberichten)
13 dec 2019

Broerie (Rindert) Bilkert

13 mei 1940 (Harlingen) - 13 december 2019 (Kimswerd)

Bericht gepubliceerd in Leeuwarder Courant (via Mensenlinq)

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarOverlijdensberichten gemeente Súdwest-FryslânOverlijdensberichten regio SneekOverlijdensberichten provincie FrieslandOverlijdensberichten Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: