Drimble

Overlijdensberichten in Parrega

Een lijst van overlijdensberichten in Parrega. Het betreft de overlijdensadvertenties die geplaatst zijn in de regionale en landelijke media.

informatie alleen over parrega

Overlijdensberichten in Parrega

Op deze pagina treft u een lijst met familieberichten aan. Deze berichten zijn tot op heden enkel de overlijdensberichten. Deze berichten worden u aangeboden in samenwerking met Mensenlinq. De onderstaande overlijdensberichten hebben in een regionale krant gestaan. Na het klikken op een naam treft u niet alleen het bericht aan zoals deze in de krant is geplaatst, maar bestaat in veel gevallen ook de mogelijkheid om een condoleance te schrijven.

Overlijdensberichten in Parrega

DatumNaam
25 jun 2019

Jan Klaren

26 maart 1948 (Nijhuizum) - 25 juni 2019 (Parrega)

Bericht gepubliceerd op 28 juni 2019 in Leeuwarder Courant
27 nov 2018

Herman Boerstra

12 september 1933 (Parrega) - 27 november 2018 (Menaldum)

Bericht gepubliceerd op 29 november 2018 in Leeuwarder Courant
24 nov 2018

Klaske Bergstra

28 november 1944 (Parrega) - 24 november 2018 (Bolsward)

Bericht gepubliceerd op 28 november 2018 in Leeuwarder Courant
16 nov 2018

Anke Vijver-Bartsma

12 april 1945 (Parrega) - 16 november 2018 (Franeker)

Bericht gepubliceerd op 17 november 2018 in Leeuwarder Courant
24 okt 2018

Jappie (Jacob) Bergstra

7 juli 1947 (Parrega) - 24 oktober 2018 (Sneek)

Bericht gepubliceerd op 27 oktober 2018 in Leeuwarder Courant
1 jul 2018

Aagje Huizenga-Kooistra

29 september 1928 (Parrega) - 1 juli 2018 (Stiens)

Bericht gepubliceerd op 3 juli 2018 in Leeuwarder Courant
26 mei 2018

Grietje Wijnja

21 juli 1944 (Parrega) - 26 mei 2018 (Sneek)

Bericht gepubliceerd op 29 mei 2018 in Leeuwarder Courant
5 mrt 2018

Piertje Jansen-de Boer

5 februari 1934 (Hieslum) - 5 maart 2018 (Parrega)

Bericht gepubliceerd op 7 maart 2018 in Leeuwarder Courant
5 mrt 2018

Klaas de Vries

5 juni 1956 (Parrega) - 5 maart 2018 (Leeuwarden)

Bericht gepubliceerd op 9 maart 2018 in Leeuwarder Courant
16 feb 2018

Pieter Wijnja

4 mei 1960 (Parrega) - 16 februari 2018 (Koudum)

Bericht gepubliceerd op 19 februari 2018 in Leeuwarder Courant
9 dec 2017

Sjoukje Faber-Bergstra

11 november 1932 (Parrega) - 9 december 2017 (Sneek)

Bericht gepubliceerd op 11 december 2017 in Leeuwarder Courant
1 nov 2017

Mink Zijlstra

9 maart 1948 (Gaastmeer) - 1 november 2017 (Parrega)

Bericht gepubliceerd op 3 november 2017 in Friesch Dagblad, Leeuwarder Courant
20 sep 2017

Akke Brandsma-van Wieren

4 augustus 1930 (Parrega) - 20 september 2017 (Bolsward)

Bericht gepubliceerd op 22 september 2017 in Leeuwarder Courant
18 jul 2017

Hinke Wiersma-van `t Zet

9 maart 1936 - 18 juli 2017 (Parrega)

Bericht gepubliceerd op 20 juli 2017 in Leeuwarder Courant
26 jun 2017

Hinke Kemker-van der Meer

23 december 1917 (Parrega) - 26 juni 2017 (Workum)

Bericht gepubliceerd op 28 juni 2017 in Leeuwarder Courant

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarOverlijdensberichten gemeente Súdwest-FryslânOverlijdensberichten regio SneekOverlijdensberichten provincie FrieslandOverlijdensberichten Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: