Drimble

Woningen in Parrega

Overzicht van woningen die te koop of te huur staan in Parrega. Er kan geselecteerd worden op prijswijzigingen.

informatie alleen over parrega

Overzicht koopwoningen Parrega

De informatie op deze pagina wordt geleverd door Huizenzoeker. Er bestaat de mogelijkheid om te selecteren op datum, op prijs en op prijswijziging. Naast koopwoningen kunnen er ook huurwoningen worden geselecteerd.
Totaal: 3

Pagina 1

FotoAdresPrijs
€ 285.000 Tynjestrjitte 3

Aangeboden sinds 8 augustus 2019

Postcode: 8763 ML Parrega
Oppervlakte: 148 m² | Perceel: 749 m²

€ 595.000 Trekweg 3

Aangeboden sinds 31 mei 2019

Postcode: 8763 MJ Parrega
Oppervlakte: 294 m² | Perceel: 2480 m²

€ 275.000 Horstweg 3

Aangeboden sinds 23 maart 2019

Postcode: 8763 MR Parrega
Oppervlakte: 200 m² | Perceel: 397 m²

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarHuizen gemeente Súdwest-Fryslân

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: