112 Deersum

Recente 112 Meldingen (via P2000) over Deersum. Verder op deze pagina staan ook de laatste 112 gerelateerde-nieuwsberichten over Deersum.

informatie alleen over deersum

P2000-meldingen in Deersum

Het P2000-netwerk wordt door hulpdiensten zoals ambulance, brandweer en politie gebruikt in geval van incidenten of overige situaties waar hun aanwezigheid gewenst is. De (korte) berichten bevatten meestal informatie over de locatie, het soort incident, de prioriteit en de gealarmeerde eenheden. Hieronder staat een overzicht van de meest recente 112-meldingen over Deersum. Hiernaast ook een overzicht van het meest recente 112 gerelateerde nieuws uit onze eigen nieuws-database. Bekijk ook ►hier de laatste criminaliteitscijfers van Deersum.

112 Deersum

DatumTijd112 Melding
09-09-202015:53Hulpdiensten naar ongeval gemeld in Deersum
Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 2 Dearsum N354 - Dearsum 152,0
25-02-201914:18Brandweer met hoge urgentie naar Deersum
P 1 (inci-06) Directe inzet Ambu (auto-auto) N354 - Balkendalweg 17,3 Dearsum
25-02-201914:16Brandweer met hoge urgentie naar Deersum
P 1 (inci-06) VKO (auto-auto) N354 - Balkendalweg 17,3 Dearsum 026031
08-12-201709:06Afhijsen patient op nummer in Dearsum (Deersum), brandweer met spoed ter plaatse
p 1 inci-05 gezondheid inzet brw alg eh: rv afhijsen nummer dearsum 025751
20-01-201700:15Brandweer naar nummer in Dearsum (Deersum) voor automatisch brandalarm
inzet vervalt, geen brandweer nodig brand bijeenkomstgeb. el pacho nummer dearsum
20-01-201700:11Automatisch brandalarm op nummer in Dearsum (Deersum), brandweer met spoed ter plaatse
p 1 brand bijeenkomstgeb. nummer dearsum 026031
Gerelateerd

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naar112 gemeente Súdwest-Fryslân112 regio Sneek112 provincie Friesland112 Nederland

    De informatie op deze pagina komt van het nationaal P2000-systeem welke gebruik wordt voor 112-meldingen. Het P2000-netwerk wordt door hulpdiensten zoals ambulance, brandweer en politie gebruikt in geval van incidenten of overige situaties waar hun aanwezigheid gewenst is. De (korte) berichten bevatten meestal informatie over de locatie, het soort incident, de prioriteit en de gealarmeerde eenheden. De informatie die (openbaar) doorgegeven wordt via een P2000-melding verschilt per veiligheidsregio.

      Gemeenten in de regio Sneek:

      Regio's in de provincie Friesland: