Cultuur in Deersum

Oude foto's en oude video's van collectiestukken over Deersum (Friesland) zoals deze voorkomen in diverse cultuurdatabanken.

informatie alleen over deersum
Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naar112 gemeente Súdwest-Fryslân112 regio Sneek112 provincie Friesland112 Nederland

Overzicht stukken uit de cultuurcollectie in of over Deersum

Hieronder staan digitale representaties van collectiestukken over Deersum. Steeds meer instellingen (musea, archieven, erfgoedinstellingen, theatergezelschappen, bibliotheken, etc.) maken informatie digitaal beschikbaar. Op deze manier kan iedereen deze waardevolle informatie op een laagdrempelige wijze inzien. Drimble neemt deze informatie over en zet het op de juiste (of beter: de juist mogelijke) plek. Wanneer er meer stukken beschikbaar komen, dan zullen wij deze hier toevoegen.

BronnenCarare (30)Open Beelden (1)

Cultuur in Deersum

FotoOmschrijving

Overzicht Voorgevel En Rechter Zijgevel, Boerderij Met Schuur (2000)

Locatie: Snitserdyk 16, Deersum, Boarnsterhim, Friesland, Nederland
Auteur: IJ.Th. Heins
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Armband (1970)

Locatie: Deersum
Collectie: Rijksmuseum van Oudheden

Aanzicht Woonhuis (1968)

Locatie: Rijksweg, Deersum, Friesland, Nederland
Auteur: A.J. van der Wal
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Blankendaalstate", Aanzicht (1968)

Locatie: Leeuwarderstraatweg 225, Deersum, Friesland, Nederland
Auteur: A.J. van der Wal
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Aantal foto's: 2

N.h.kerk (1959)

Locatie: N.H.Kerk, Deersum, Friesland, Nederland
Auteur: G.Th. Delemarre
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Aantal foto's: 10

N.h.kerk (1953)

Locatie: N.H.Kerk, Deersum, Friesland, Nederland
Auteur: G.Th. Delemarre
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Uit het jaar 1953

N.h.kerk (1951)

Locatie: N.H.Kerk, Deersum, Friesland, Nederland
Auteur: W.J. Berghuis
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Uit het jaar 1951
Aantal foto's: 4

N.h.kerk (1949)

Locatie: N.H.Kerk, Deersum, Friesland, Nederland
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Uit het jaar 1949

N.h.kerk (1931)

Locatie: N.H.Kerk, Deersum, Friesland, Nederland
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Uit het jaar 1931

Deel Voorgevel Nr. 100-307

Locatie: a/d weg naar Deersum, Sneek, Friesland, Nederland
Auteur: Paul Paris
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Groot Deersum", Poortgebouw

Locatie: Deersum 2,, Achlum, Friesland, Nederland
Auteur: A.J. van der Wal
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Aantal foto's: 2

Nederlands Hervormde Kerk

Locatie: Nederlands Hervormde Kerk, Deersum, Friesland, Nederland
Auteur: Onbekend
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Aantal foto's: 3

Woonhuis

Locatie: Deersum 2,, Achlum, Friesland, Nederland
Auteur: A.J. van der Wal
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Zij- En Voorgevel Nr. 100-309A

Locatie: a/d weg naar Deersum, Sneek, Friesland, Nederland
Auteur: Paul Paris
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Zijaanzicht

Locatie: Deersum 2,, Achlum, Friesland, Nederland
Auteur: A.J. van der Wal
Collectie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarCultuur gemeente Súdwest-FryslânCultuur regio SneekCultuur provincie FrieslandCultuur Nederland

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van Europeana. Europeana is ontstaan in 2005, met de bedoeling een virtuele Europese bibliotheek te creëren om Europa's cultureel en wetenschappelijk erfgoed voor iedereen toegankelijk te maken. Door middel van slimme zoekopdrachten probeert Drimble relevante informatie hieruit te halen. We kunnen echter niet garanderen dat alle informatie ook daadwerkelijk betrekking heeft op de plaats, gemeente of regio. Daarvoor is de data in sommige gevallen helaas nog ontoereikend.

      Gemeenten in de regio Sneek:

      Regio's in de provincie Friesland: