Drimble

Nijefurd (Workum) vergunningen

De laatste aangevraagde en afgegeven vergunningen in de wijk Nijefurd (Workum).

informatie alleen over wijk nijefurd (workum)

Overzicht recente vergunningen in de wijk Nijefurd (Workum)

De meeste overheidsinstanties publiceren de bekendmakingen, regelgeving en vergunningen in een speciale databank. Deze databank neemt Drimble over, zodat je op een eenvoudige wijze op de hoogte kunt blijven. In deze aparte sectie tref je een volledig overzicht aan. Hieronder slechts de vergunningen die betrekking hebben op de de wijk Nijefurd (Workum).
Verfijn resultaten

Nijefurd (Workum) vergunningen

DatumBetreftOnderwerp
17-10-2019WorkumBuiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning, Workum, Emmabuert 2 het renoveren van het dak

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-252783)

17-10-2019WorkumVerleende omgevingsvergunning regulier, Workum, Snakkerburren 8OV20190734 het plaatsen van een schutting

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-252740)

10-10-2019WorkumGeweigerde omgevingsvergunning regulier, Workum, Súd 15het bouwen van een hok/buitenbar

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-246807)

10-10-2019WorkumBuiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning, Workum, Sylspaed 23het plaatsen van zonnepanelen

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-246838)

10-10-2019WorkumIngekomen aanvraag, Workum, Stêdsfinne 19 het bouwen van een schuur

Betreft: Overig (gmb-2019-246535)

10-10-2019HindeloopenIngekomen aanvraag, Hindeloopen, 't Oost 4 het plaatsen van een muurkas

Betreft: Overig (gmb-2019-246455)

03-10-2019WorkumVerleende omgevingsvergunning regulier, Workum, Begine 18 het bouwen van een schuur

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-239489)

03-10-2019WorkumVerdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Workum, Súd 141 het restaureren en verbouwen van de monumentale woning

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-239150)

03-10-2019WorkumVerleende omgevingsvergunning regulier, Workum, Douwe de Boerstrjitte 4 het bouwen van een woning met bijgebouw

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-239555)

26-09-2019WorkumIngekomen aanvraag, Workum, Spoardyk 25 het plaatsen van een kantelbare camera mast

Betreft: Overig (gmb-2019-234959)

26-09-2019WorkumIngekomen aanvraag, Workum, Nonnestrjitte 8 het vervangen van de dakpannen

Betreft: Overig (gmb-2019-235027)

26-09-2019WorkumBuiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning, Workum, Trekwei 100 het plaatsen van een woonark

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-235058)

26-09-2019WorkumVerleende omgevingsvergunning regulier, Workum, Lange Leane 20 van 2 percelen 1 perceel maken door de sloot te dempen

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-235048)

19-09-2019WorkumGeweigerde omgevingsvergunning regulier, Workum, Noard 42 het aanleggen van een uitrit

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-229812)

19-09-2019WorkumVerleende omgevingsvergunning regulier, Workum, Spoardyk 60 het wijzigen van de bestemming naar wonen

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-229758)Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarVergunningen gemeente Súdwest-FryslânVergunningen regio SneekVergunningen provincie FrieslandVergunningen Nederland

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.

      Gemeenten in de regio Sneek:

      Regio's in de provincie Friesland: