Drimble

Woningen in Hemelum

Overzicht van woningen die te koop of te huur staan in Hemelum. Er kan geselecteerd worden op prijswijzigingen.

informatie alleen over hemelum

Overzicht koopwoningen Hemelum

De informatie op deze pagina wordt geleverd door Huizenzoeker. Er bestaat de mogelijkheid om te selecteren op datum, op prijs en op prijswijziging. Naast koopwoningen kunnen er ook huurwoningen worden geselecteerd.
Totaal: 2

Pagina 1

FotoAdresPrijs
€ 249.000 T Set 22 , 8584 Vz

Aangeboden sinds 2 februari 2019

Postcode: 8584 VZ Hemelum
Oppervlakte: 90 m² | Perceel: 270 m²

€ 249.000 kk (Oude prijs: € 259.000)'T Set 22

Aangeboden sinds 24 februari 2018

Postcode: 8584 VZ Hemelum
Oppervlakte: 90 m² | Perceel: 270 m² | Bouwjaar: 1995 | Kamers: 4

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarHuizen gemeente Súdwest-Fryslân

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: