Drimble

Bomenbuurt (Sneek) vergunningen

De laatste aangevraagde en afgegeven vergunningen in de buurt Bomenbuurt (Sneek).

informatie alleen over buurt bomenbuurt (sneek)

Overzicht recente vergunningen in de buurt Bomenbuurt (Sneek)

De meeste overheidsinstanties publiceren de bekendmakingen, regelgeving en vergunningen in een speciale databank. Deze databank neemt Drimble over, zodat je op een eenvoudige wijze op de hoogte kunt blijven. In deze aparte sectie tref je een volledig overzicht aan. Hieronder slechts de vergunningen die betrekking hebben op de de buurt Bomenbuurt (Sneek).
Verfijn resultaten

Bomenbuurt (Sneek) vergunningen

DatumBetreftOnderwerp
13-02-2020SneekIngekomen aanvraag, Sneek, Leeuwarderweg 1a, 1b en 1c, 2e Oosterkade 1,2,3,4 en 4a het nieuwbouwen van 10 appartementen met een commerciële ruimte

Betreft: Overig (gmb-2020-38189)

20-12-2019SneekVoorbereidingsbesluit gebouwencomplexen Boschplein en Normandiaplein te Sneek, Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland)

Betreft: Bestemmingsplan (gmb-2019-308354)

20-12-2019SneekVoorbereidingsbesluit gebouwencomplexen Boschplein en Normandiaplein te Sneek, Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland)

Betreft: Overig (stcrt-2019-70104)

10-10-2019SneekVerleende omgevingsvergunning regulier, Sneek, Leeuwarderweg 19het verbouwen van het pand naar kantoorruimte en 2 woningen

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-246753)

19-09-2019SneekOntwerp-omgevingsvergunning uitgebreide procedure, Sneek, Leeuwarderweg 19 het verbouwen van het pand naar kantoorruimte en 2 woningen

Betreft: Bestemmingsplan (stcrt-2019-51951)

19-09-2019SneekVerdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Sneek, Leeuwarderweg 19 het verbouwen van het pand naar kantoorruimte en 2 woningen

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-229092)

19-09-2019SneekOntwerp-omgevingsvergunning uitgebreide procedure, Sneek, Leeuwarderweg 19 het verbouwen van het pand naar kantoorruimte en 2 woningen

Betreft: Bestemmingsplan (gmb-2019-229146)

15-08-2019SneekVerleende omgevingsvergunning regulier, Sneek, Normandiaplein 5 het realiseren van een 3de appartement op de eerste verdieping

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-203187)

01-08-2019SneekVerleende omgevingsvergunning regulier, Sneek, Normandiaplein 6 en 7het wijzigen van de gevels van de parkeergarage en het vergroten van de winkelruimtes in strijd met het bestemmingsplan

Betreft: Bestemmingsplan (gmb-2019-192946)

01-08-2019SneekVerdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Sneek, Normandiaplein 5 het realiseren van een 3de appartement op de eerste verdieping

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-192323)

25-07-2019SneekIngekomen aanvraag, Sneek, Leeuwarderweg 19het verbouwen van het pand naar kantoorruimte en 2 woningen

Betreft: Overig (gmb-2019-184931)

18-07-2019SneekBuiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning, Sneek, Normandiaplein 6het plaatsen van 3 vlaggenmasten

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-178073)

20-06-2019SneekVerdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Sneek, Normandiaplein 6 het plaatsen van 3 vlaggenmasten

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-151065)

31-05-2019SneekIngekomen aanvraag, Sneek, Normandiaplein 5C het realiseren van een extra appartement op de eerste verdieping

Betreft: Overig (gmb-2019-133810)

23-05-2019SneekIngekomen aanvraag, Sneek, Normandiaplein 6en 7 het wijzigen van de gevel van de parkeergarage

Betreft: Overig (gmb-2019-126640)Navigeer verder:

HyperlokaalBuurt Bomenbuurt (Sneek)Wijk Sneek
Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarVergunningen gemeente Súdwest-FryslânVergunningen regio SneekVergunningen provincie FrieslandVergunningen Nederland

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.

      Gemeenten in de regio Sneek:

      Regio's in de provincie Friesland: