Drimble

Woningen in Oppenhuizen

Overzicht van woningen die te koop of te huur staan in Oppenhuizen. Er kan geselecteerd worden op prijswijzigingen.

informatie alleen over oppenhuizen

Overzicht koopwoningen Oppenhuizen

De informatie op deze pagina wordt geleverd door Huizenzoeker. Er bestaat de mogelijkheid om te selecteren op datum, op prijs en op prijswijziging. Naast koopwoningen kunnen er ook huurwoningen worden geselecteerd.
Totaal: 3

Pagina 1

FotoAdresPrijs
€ 420.000 (Oude prijs: € 449.000)Noardein 56

Aangeboden sinds 13 oktober 2018

Postcode: 8625 TK Oppenhuizen
Oppervlakte: 116 m² | Perceel: 934 m²

€ 419.500 kkJarichstrjitte 26

Aangeboden sinds 10 februari 2018

Postcode: 8625 JD Oppenhuizen
Oppervlakte: 134 m² | Perceel: 443 m² | Bouwjaar: 1994 | Kamers: 4

€ 150.000 Bonningastrjitte 62

Aangeboden sinds 17 november 2016

Postcode: 8625 HK Oppenhuizen
Oppervlakte: 75 m² | Perceel: 128 m²

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarHuizen gemeente Súdwest-Fryslân

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: