Woningen in Smallebrugge

Overzicht van woningen die te koop of te huur staan in Smallebrugge.

informatie alleen over smallebrugge

Pagina 1

FotoAdresPrijs
Nr 2, Smallebrugge

Aangeboden sinds 27 maart 2020

Woonboerderij, vrijstaande woning, bouwjaar 1913
Makelaar: Kingma & Walinga makelaars en taxateurs
Woonoppervlakte: 900 m² | Perceeloppervlakte: 29.880 m²

€ 1.100.000 k.k.Verkocht
Nr 2 *, Smallebrugge

Aangeboden sinds 28 maart 2019

Woonboerderij, vrijstaande woning, bouwjaar 1913
Makelaar: Drieklomp Makelaars en Rentmeesters Nunspeet
Woonoppervlakte: 900 m² | Perceeloppervlakte: 29.880 m²

€ 1.250.000 k.k.Beschikbaar
Nr 2, Smallebrugge

Aangeboden sinds 9 december 2017

Woonboerderij, vrijstaande woning, bouwjaar 1913
Makelaar: Kingma & Walinga makelaars en taxateurs

€ 1.297.000 k.k.Beschikbaar

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarHuizen gemeente Súdwest-FryslânHuizen regio SneekHuizen provincie FrieslandHuizen Nederland Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naar112 gemeente Súdwest-Fryslân112 regio Sneek112 provincie Friesland112 Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: