Drimble

Woningen in Hindeloopen

Overzicht van woningen die te koop of te huur staan in Hindeloopen. Er kan geselecteerd worden op prijswijzigingen.

informatie alleen over hindeloopen

Overzicht koopwoningen Hindeloopen

De informatie op deze pagina wordt geleverd door Huizenzoeker. Er bestaat de mogelijkheid om te selecteren op datum, op prijs en op prijswijziging. Naast koopwoningen kunnen er ook huurwoningen worden geselecteerd.
Totaal: 7

Pagina 1

FotoAdresPrijs
€ 459.000 De Munnik 5

Aangeboden sinds 7 september 2018

Postcode: 8713 LM Hindeloopen
Oppervlakte: 208 m² | Perceel: 728 m²

€ 200.000 (Oude prijs: € 210.000)Nieuwstad 4

Aangeboden sinds 25 juli 2018

Postcode: 8713 JK Hindeloopen
Oppervlakte: 102 m² | Perceel: 135 m²

€ 245.000 Hanzestraat 25

Aangeboden sinds 20 juli 2018

Postcode: 8713 JZ Hindeloopen
Oppervlakte: 125 m² | Perceel: 327 m²

€ 250.000 Nieuwstad 10

Aangeboden sinds 11 april 2018

Postcode: 8713 JK Hindeloopen
Oppervlakte: 94 m² | Perceel: 214 m²

€ 379.500 (Oude prijs: € 397.500)De Noling 17

Aangeboden sinds 14 juni 2017

Postcode: 8713 LN Hindeloopen
Oppervlakte: 148 m² | Perceel: 567 m²

€ 795.000 (Oude prijs: € 845.000)Nieuwe Weide 1

Aangeboden sinds 21 april 2017

Postcode: 8713 JD Hindeloopen
Oppervlakte: 321 m² | Perceel: 546 m²

€ 450.000 Oude Weide 17 A

Aangeboden sinds 25 juni 2016

Postcode: 8713 KX Hindeloopen
Oppervlakte: 220 m² | Perceel: 440 m²

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarHuizen gemeente Súdwest-Fryslân

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: