Drimble

Woningen in Burgwerd

Overzicht van woningen die te koop of te huur staan in Burgwerd. Er kan geselecteerd worden op prijswijzigingen.

informatie alleen over burgwerd

Overzicht koopwoningen Burgwerd

De informatie op deze pagina wordt geleverd door Huizenzoeker. Er bestaat de mogelijkheid om te selecteren op datum, op prijs en op prijswijziging. Naast koopwoningen kunnen er ook huurwoningen worden geselecteerd.
Totaal: 3

Pagina 1

FotoAdresPrijs
€ 299.500 (Oude prijs: € 315.000)IT Klaailan 18

Aangeboden sinds 27 december 2018

Postcode: 8742 KX Burgwerd
Oppervlakte: 137 m² | Perceel: 881 m² | Bouwjaar: 1986 | Kamers: 5

€ 209.500 kk (Oude prijs: € 217.500)Trekpad 10

Aangeboden sinds 24 december 2018

Postcode: 8742 KP Burgwerd
Oppervlakte: 115 m² | Perceel: 333 m² | Bouwjaar: 1900 | Kamers: 5

€ 319.500 Trekpad 12

Aangeboden sinds 20 december 2018

Postcode: 8742 KP Burgwerd
Oppervlakte: 193 m² | Perceel: 440 m²

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarHuizen gemeente Súdwest-Fryslân

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: