Drimble

Woningen in Hommerts

Overzicht van woningen die te koop of te huur staan in Hommerts. Er kan geselecteerd worden op prijswijzigingen.

informatie alleen over hommerts

Overzicht koopwoningen Hommerts

De informatie op deze pagina wordt geleverd door Huizenzoeker. Er bestaat de mogelijkheid om te selecteren op datum, op prijs en op prijswijziging. Naast koopwoningen kunnen er ook huurwoningen worden geselecteerd.
Totaal: 8

Pagina 1

FotoAdresPrijs
€ 329.000 De Toer 2

Aangeboden sinds 11 april 2019

Postcode: 8622 XG Hommerts
Oppervlakte: 143 m² | Perceel: 642 m²

€ 325.000 Stinswei 4

Aangeboden sinds 27 maart 2019

Postcode: 8622 XP Hommerts
Oppervlakte: 145 m² | Perceel: 540 m²

€ 525.000 Jeltewei 94

Aangeboden sinds 27 januari 2019

Postcode: 8622 XV Hommerts
Oppervlakte: 330 m² | Perceel: 819 m²

€ 210.000 Jeltewei 208

Aangeboden sinds 14 januari 2019

Postcode: 8622 DC Hommerts
Oppervlakte: 75 m² | Perceel: 442 m²

€ 225.000 (Oude prijs: € 239.000)De Hoep 31

Aangeboden sinds 24 november 2018

Postcode: 8622 XM Hommerts
Oppervlakte: 92 m² | Perceel: 348 m²

€ 489.500 (Oude prijs: € 525.000)Jeltewei 122

Aangeboden sinds 23 augustus 2018

Postcode: 8622 XV Hommerts
Oppervlakte: 150 m² | Perceel: 3552 m²

€ 279.500 Jeltewei 56

Aangeboden sinds 4 juli 2018

Postcode: 8622 XT Hommerts
Oppervlakte: 190 m² | Perceel: 534 m²

€ 115.000 Jeltewei 162

Aangeboden sinds 27 juni 2018

Postcode: 8622 DA Hommerts
Oppervlakte: 45 m² | Perceel: 105 m²

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarHuizen gemeente Súdwest-Fryslân

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: