Drimble

Woningen in Pingjum

Overzicht van woningen die te koop of te huur staan in Pingjum. Er kan geselecteerd worden op prijswijzigingen.

informatie alleen over pingjum

Overzicht koopwoningen Pingjum

De informatie op deze pagina wordt geleverd door Huizenzoeker. Er bestaat de mogelijkheid om te selecteren op datum, op prijs en op prijswijziging. Naast koopwoningen kunnen er ook huurwoningen worden geselecteerd.
Totaal: 7

Pagina 1

FotoAdresPrijs
€ 224.500 kk (Oude prijs: € 229.000)De Alde Haven 9

Aangeboden sinds 2 april 2019

Postcode: 8749 GG Pingjum
Oppervlakte: 127 m² | Perceel: 586 m² | Bouwjaar: 1995 | Kamers: 6

€ 200.000 De Alde Haven 8

Aangeboden sinds 27 maart 2019

Postcode: 8749 GG Pingjum
Oppervlakte: 110 m² | Perceel: 366 m²

€ 249.000 kkDe Alde Haven 23

Aangeboden sinds 9 maart 2019

Postcode: 8749 GG Pingjum
Oppervlakte: 150 m² | Perceel: 557 m² | Bouwjaar: 1995 | Kamers: 4

€ 150.000 kkGeert Gratamastrjitte 12

Aangeboden sinds 8 maart 2019

Postcode: 8749 GW Pingjum
Oppervlakte: 83 m² | Perceel: 363 m² | Bouwjaar: 1950 | Kamers: 4

€ 217.500 Kleine Buren 13

Aangeboden sinds 28 januari 2019

Postcode: 8749 GH Pingjum
Oppervlakte: 146 m² | Perceel: 208 m²

€ 179.000 (Oude prijs: € 199.500)Lammert Scheltesstraat 25

Aangeboden sinds 16 november 2018

Postcode: 8749 GT Pingjum
Oppervlakte: 140 m² | Perceel: 313 m² | Bouwjaar: 1978 | Kamers: 6

€ 495.000 Grote Buren 1

Aangeboden sinds 15 oktober 2018

Postcode: 8749 GC Pingjum
Oppervlakte: 450 m² | Perceel: 347 m²

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarHuizen gemeente Súdwest-Fryslân

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: