Drimble

Woningen in Warns

Overzicht van woningen die te koop of te huur staan in Warns. Er kan geselecteerd worden op prijswijzigingen.

informatie alleen over warns

Overzicht koopwoningen Warns

De informatie op deze pagina wordt geleverd door Huizenzoeker. Er bestaat de mogelijkheid om te selecteren op datum, op prijs en op prijswijziging. Naast koopwoningen kunnen er ook huurwoningen worden geselecteerd.
Totaal: 9

Pagina 1

FotoAdresPrijs
€ 295.000 (Oude prijs: € 325.000)Nei de Feart 11 , 8721 Ep

Aangeboden sinds 2 februari 2019

Postcode: 8721 EP Warns
Oppervlakte: 89 m² | Perceel: 414 m²

€ 335.000 kk (Oude prijs: € 325.000)Buorren 8

Aangeboden sinds 31 januari 2019

Postcode: 8721 GP Warns
Oppervlakte: 139 m² | Perceel: 1170 m² | Bouwjaar: 1906 | Kamers: 5

€ 295.000 kk (Oude prijs: € 325.000)Nei de Feart 11

Aangeboden sinds 21 oktober 2018

Postcode: 8721 EP Warns
Oppervlakte: 89 m² | Perceel: 414 m² | Bouwjaar: 1999 | Kamers: 4

€ 350.000 Laaksum 12

Aangeboden sinds 21 september 2018

Postcode: 8721 EW Warns
Oppervlakte: 115 m² | Perceel: 546 m²

€ 153.500 kkBuorren 45

Aangeboden sinds 15 september 2018

Postcode: 8721 GN Warns
Oppervlakte: 93 m² | Perceel: 261 m² | Bouwjaar: 1967 | Kamers: 3

€ 498.000 kk't Sou 24

Aangeboden sinds 20 juli 2018

Postcode: 8721 GZ Warns
Oppervlakte: 358 m² | Perceel: 1195 m² | Bouwjaar: 1913 | Kamers: 7

€ 525.000 kkHet Sou 51

Aangeboden sinds 7 juli 2018

Postcode: 8721 EV Warns
Oppervlakte: 130 m² | Perceel: 13273 m² | Bouwjaar: 1860 | Kamers: 5

€ 295.000 Kapelstrjitte 1

Aangeboden sinds 3 april 2015

Postcode: 8721 GH Warns
Oppervlakte: 175 m² | Perceel: 544 m²

€ 450.000 (Oude prijs: € 498.000)Reade Wei 28

Aangeboden sinds 28 juli 2012

Postcode: 8721 GK Warns
Oppervlakte: 224 m² | Perceel: 1130 m²

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarHuizen gemeente Súdwest-Fryslân

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: