Woningen in Stavoren

Overzicht van woningen die te koop of te huur staan in Stavoren. Er kan geselecteerd worden op prijswijzigingen.

informatie alleen over stavoren

Overzicht koopwoningen Stavoren

De informatie op deze pagina wordt geleverd door Huizenzoeker. Er bestaat de mogelijkheid om te selecteren op datum, op prijs en op prijswijziging. Naast koopwoningen kunnen er ook huurwoningen worden geselecteerd.
Totaal: 7

Pagina 1

FotoAdresPrijs
€ 469.000 Middelweg 31 , 8715 Ev

Aangeboden sinds 5 september 2020

Postcode: 8715 EV Stavoren
Oppervlakte: 134 m² | Perceel: 1023 m²

€ 469.000 kkMiddelweg 31

Aangeboden sinds 5 september 2020

Postcode: 8715 EV Stavoren
Oppervlakte: 134 m² | Perceel: 1023 m² | Bouwjaar: 2003 | Kamers: 5

€ 385.000 Breefenne 11

Aangeboden sinds 19 augustus 2020

Postcode: 8715 KA Stavoren
Oppervlakte: 133 m² | Perceel: 568 m²

€ 238.000 Stationsweg 10

Aangeboden sinds 16 augustus 2020

Postcode: 8715 ES Stavoren
Oppervlakte: 67 m² | Perceel: 484 m²

€ 150.000 Voorstraat 17

Aangeboden sinds 1 februari 2020

Postcode: 8715 HW Stavoren
Oppervlakte: 69 m² | Perceel: 194 m²

€ 300.000 kk (Oude prijs: € 315.000)Smidstraat 3

Aangeboden sinds 2 oktober 2019

Postcode: 8715 HS Stavoren
Oppervlakte: 170 m² | Perceel: 507 m² | Bouwjaar: 1924 | Kamers: 6

€ 1.695.000 kkVoorstraat 94-96

Aangeboden sinds 16 mei 2018

Postcode: 8715 JC Stavoren
Oppervlakte: 433 m² | Perceel: 515 m² | Bouwjaar: 1879 | Kamers: 11

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarHuizen gemeente Súdwest-Fryslân

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: