Woningen in Sneek

Overzicht van woningen die te koop of te huur staan in Sneek. Er kan geselecteerd worden op prijswijzigingen.

informatie alleen over sneek

Overzicht koopwoningen Sneek

De informatie op deze pagina wordt geleverd door Huizenzoeker. Er bestaat de mogelijkheid om te selecteren op datum, op prijs en op prijswijziging. Naast koopwoningen kunnen er ook huurwoningen worden geselecteerd.
Totaal: 166

Pagina 1

FotoAdresPrijs
€ 145.000 Berkenlaan 32

Aangeboden sinds 13 augustus 2020

Postcode: 8603 BV Sneek
Oppervlakte: 66 m²

€ 225.000 Zeskanter 30

Aangeboden sinds 13 augustus 2020

Postcode: 8608 ZM Sneek
Oppervlakte: 101 m² | Perceel: 291 m²

€ 479.000 Koninginnenpage 11

Aangeboden sinds 12 augustus 2020

Postcode: 8607 HS Sneek
Oppervlakte: 180 m² | Perceel: 406 m²

€ 195.000 Steenklip 34

Aangeboden sinds 12 augustus 2020

Postcode: 8603 CP Sneek
Oppervlakte: 83 m²

€ 255.000 Weegbree 10

Aangeboden sinds 9 augustus 2020

Postcode: 8607 DS Sneek
Oppervlakte: 88 m² | Perceel: 293 m²

€ 289.500 Lytse Dyk 16

Aangeboden sinds 9 augustus 2020

Postcode: 8601 ZJ Sneek
Oppervlakte: 115 m² | Perceel: 349 m²

€ 189.500 Penningkruid 71

Aangeboden sinds 9 augustus 2020

Postcode: 8607 DH Sneek
Oppervlakte: 92 m² | Perceel: 117 m²

€ 212.500 Schoolstraat 22

Aangeboden sinds 9 augustus 2020

Postcode: 8603 XL Sneek
Oppervlakte: 92 m² | Perceel: 93 m²

€ 225.000 Kloosterstraat 40

Aangeboden sinds 8 augustus 2020

Postcode: 8603 XJ Sneek
Oppervlakte: 112 m² | Perceel: 105 m²

€ 169.000 Pripperstraat 25

Aangeboden sinds 7 augustus 2020

Postcode: 8608 AV Sneek
Oppervlakte: 121 m² | Perceel: 146 m²

€ 375.000 Borndiep 5

Aangeboden sinds 6 augustus 2020

Postcode: 8602 CM Sneek
Oppervlakte: 153 m² | Perceel: 623 m²

€ 159.500 Ubbo Emmiusstraat 70

Aangeboden sinds 6 augustus 2020

Postcode: 8602 AZ Sneek
Oppervlakte: 80 m² | Perceel: 165 m²

€ 167.500 Jutrijpstraat 7

Aangeboden sinds 6 augustus 2020

Postcode: 8608 CS Sneek
Oppervlakte: 135 m² | Perceel: 165 m²

€ 267.500 Zonnedauw 2

Aangeboden sinds 6 augustus 2020

Postcode: 8607 DX Sneek
Oppervlakte: 121 m² | Perceel: 258 m²

€ 239.500 Koeriersterswei 3

Aangeboden sinds 2 augustus 2020

Postcode: 8603 EP Sneek
Oppervlakte: 130 m² | Perceel: 181 m²


Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarHuizen gemeente Súdwest-Fryslân

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: