Drimble

Woningen in Sneek

Overzicht van woningen die te koop of te huur staan in Sneek. Er kan geselecteerd worden op prijswijzigingen.

informatie alleen over sneek

Overzicht koopwoningen Sneek

De informatie op deze pagina wordt geleverd door Huizenzoeker. Er bestaat de mogelijkheid om te selecteren op datum, op prijs en op prijswijziging. Naast koopwoningen kunnen er ook huurwoningen worden geselecteerd.
Totaal: 143

Pagina 1

FotoAdresPrijs
€ 129.000 Albardastraat 9

Aangeboden sinds 20 mei 2019

Postcode: 8607 BB Sneek
Oppervlakte: 85 m² | Perceel: 135 m²

€ 109.000 Frederik Hendrikstraat 13

Aangeboden sinds 20 mei 2019

Postcode: 8606 EE Sneek
Oppervlakte: 60 m²

€ 695.000 Westereems 1

Aangeboden sinds 18 mei 2019

Postcode: 8602 CR Sneek
Oppervlakte: 291 m² | Perceel: 1024 m²

€ 259.000 Hemdijk 21

Aangeboden sinds 16 mei 2019

Postcode: 8601 XH Sneek
Oppervlakte: 107 m² | Perceel: 302 m²

€ 219.000 Gravinneweg 15

Aangeboden sinds 15 mei 2019

Postcode: 8604 EN Sneek
Oppervlakte: 139 m² | Perceel: 300 m²

€ 349.000 Apollovlinder 64

Aangeboden sinds 15 mei 2019

Postcode: 8607 HV Sneek
Oppervlakte: 100 m²

€ 180.000 Amaliastraat 33

Aangeboden sinds 15 mei 2019

Postcode: 8606 BE Sneek
Oppervlakte: 95 m² | Perceel: 138 m²

€ 135.000 Johan Bongastraat 1

Aangeboden sinds 14 mei 2019

Postcode: 8607 BP Sneek
Oppervlakte: 84 m² | Perceel: 159 m²

€ 245.000 Vuurvlinder 35

Aangeboden sinds 14 mei 2019

Postcode: 8607 HJ Sneek
Oppervlakte: 130 m² | Perceel: 203 m²

€ 199.500 Weegbree 84

Aangeboden sinds 14 mei 2019

Postcode: 8607 DT Sneek
Oppervlakte: 100 m² | Perceel: 160 m²

€ 145.000 Ubbo Emmiusstraat 2

Aangeboden sinds 14 mei 2019

Postcode: 8602 AX Sneek
Oppervlakte: 65 m² | Perceel: 78 m²

€ 349.000 Vliestroom 9

Aangeboden sinds 12 mei 2019

Postcode: 8602 CX Sneek
Oppervlakte: 164 m² | Perceel: 363 m²

€ 175.000 Duizendblad 26

Aangeboden sinds 11 mei 2019

Postcode: 8607 EA Sneek
Oppervlakte: 116 m² | Perceel: 137 m²

€ 545.000 De Strikel 45

Aangeboden sinds 11 mei 2019

Postcode: 8604 VT Sneek
Oppervlakte: 210 m² | Perceel: 787 m²

€ 137.500 Gysbert Japiksstraat 42

Aangeboden sinds 9 mei 2019

Postcode: 8602 AE Sneek
Oppervlakte: 56 m² | Perceel: 99 m²


Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarHuizen gemeente Súdwest-Fryslân

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: