Drimble

Woningen in Witmarsum

Overzicht van woningen die te koop of te huur staan in Witmarsum. Er kan geselecteerd worden op prijswijzigingen.

informatie alleen over witmarsum

Overzicht koopwoningen Witmarsum

De informatie op deze pagina wordt geleverd door Huizenzoeker. Er bestaat de mogelijkheid om te selecteren op datum, op prijs en op prijswijziging. Naast koopwoningen kunnen er ook huurwoningen worden geselecteerd.
Totaal: 13

Pagina 1

FotoAdresPrijs
€ 269.000 De Kranse 11

Aangeboden sinds 20 februari 2019

Postcode: 8748 GK Witmarsum
Oppervlakte: 175 m² | Perceel: 247 m²

€ 135.000 De Muonts 51

Aangeboden sinds 14 februari 2019

Postcode: 8748 DZ Witmarsum
Oppervlakte: 104 m² | Perceel: 265 m²

€ 219.500 Gijsbert Japiksweg 63

Aangeboden sinds 27 december 2018

Postcode: 8748 CL Witmarsum
Oppervlakte: 120 m² | Perceel: 463 m²

€ 189.000 De Terp 64

Aangeboden sinds 10 maart 2018

Postcode: 8748 EH Witmarsum
Oppervlakte: 125 m² | Perceel: 409 m²

€ 199.000 kkOosterstraat 19

Aangeboden sinds 19 november 2017

Postcode: 8748 AV Witmarsum
Oppervlakte: 110 m² | Perceel: 350 m² | Bouwjaar: 1930 | Kamers: 4

€ 439.500 kkHarkezijl 8

Aangeboden sinds 16 november 2017

Postcode: 8748 CS Witmarsum
Oppervlakte: 170 m² | Perceel: 1511 m² | Bouwjaar: 1992 | Kamers: 4

€ 349.000 kk (Oude prijs: € 395.000)Van Aylvaweg 38

Aangeboden sinds 25 oktober 2017

Postcode: 8748 CE Witmarsum
Oppervlakte: 495 m² | Perceel: 1287 m² | Bouwjaar: 1969 | Kamers: 3

€ 299.000 (Oude prijs: € 319.000)Arumerweg 13

Aangeboden sinds 16 september 2017

Postcode: 8748 AA Witmarsum
Oppervlakte: 192 m² | Perceel: 316 m²

€ 95.000 kk (Oude prijs: € 89.000)Arumerweg 12

Aangeboden sinds 5 juli 2017

Postcode: 8748 AD Witmarsum
Oppervlakte: 85 m² | Perceel: 117 m² | Bouwjaar: 1960 | Kamers: 3

€ 97.500 kkArumerweg 73

Aangeboden sinds 24 september 2015

Postcode: 8748 AC Witmarsum
Oppervlakte: 60 m² | Perceel: 217 m² | Bouwjaar: 1910 | Kamers: 3

€ 119.500 kk (Oude prijs: € 133.500)Oosterstraat 25

Aangeboden sinds 29 augustus 2015

Postcode: 8748 AV Witmarsum
Oppervlakte: 70 m² | Perceel: 154 m² | Bouwjaar: 1950 | Kamers: 3

€ 249.000 De Terp 63

Aangeboden sinds 16 juni 2014

Postcode: 8748 EH Witmarsum
Oppervlakte: 137 m² | Perceel: 408 m²

€ 260.000 kk (Oude prijs: € 272.500)Taede Zijlstrastrjitte 8

Aangeboden sinds 21 juni 2008

Postcode: 8748 GD Witmarsum
Oppervlakte: 110 m² | Perceel: 400 m² | Bouwjaar: 1995 | Kamers: 4

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarHuizen gemeente Súdwest-Fryslân

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: