Drimble

Woningen in Exmorra

Overzicht van woningen die te koop of te huur staan in Exmorra. Er kan geselecteerd worden op prijswijzigingen.

informatie alleen over exmorra

Overzicht koopwoningen Exmorra

De informatie op deze pagina wordt geleverd door Huizenzoeker. Er bestaat de mogelijkheid om te selecteren op datum, op prijs en op prijswijziging. Naast koopwoningen kunnen er ook huurwoningen worden geselecteerd.
Totaal: 3

Pagina 1

FotoAdresPrijs
€ 795.000 (Oude prijs: € 845.000)Exmorrazijl 3

Aangeboden sinds 30 oktober 2018

Postcode: 8759 LP Exmorra
Oppervlakte: 487 m² | Perceel: 5705 m²

€ 189.000 kkDorpsstraat 68

Aangeboden sinds 11 september 2018

Postcode: 8759 LE Exmorra
Oppervlakte: 120 m² | Perceel: 341 m² | Bouwjaar: 1900 | Kamers: 5

€ 145.000 Van Der Weijstrjitte 5

Aangeboden sinds 14 november 2013

Postcode: 8759 LG Exmorra
Oppervlakte: 98 m² | Perceel: 161 m²

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarHuizen gemeente Súdwest-Fryslân

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: