Woningen in Woudsend

Overzicht van woningen die te koop of te huur staan in Woudsend. Er kan geselecteerd worden op prijswijzigingen.

informatie alleen over woudsend

Overzicht koopwoningen Woudsend

De informatie op deze pagina wordt geleverd door Huizenzoeker. Er bestaat de mogelijkheid om te selecteren op datum, op prijs en op prijswijziging. Naast koopwoningen kunnen er ook huurwoningen worden geselecteerd.
Totaal: 3

Pagina 1

FotoAdresPrijs
€ 358.000 (Oude prijs: € 388.000)J C Nagelhoutstrjitte 3

Aangeboden sinds 7 mei 2020

Postcode: 8551 NS Woudsend
Oppervlakte: 148 m² | Perceel: 469 m²

€ 199.500 (Oude prijs: € 209.000)Molestrjitte 21

Aangeboden sinds 20 november 2019

Postcode: 8551 NZ Woudsend
Oppervlakte: 113 m² | Perceel: 220 m²

€ 77.900 Lynbaen 10

Aangeboden sinds 23 februari 2018

Postcode: 8551 NW Woudsend
Oppervlakte: 49 m²

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarHuizen gemeente Súdwest-Fryslân

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: