Drimble

Woningen in Nijland

Overzicht van woningen die te koop of te huur staan in Nijland. Er kan geselecteerd worden op prijswijzigingen.

informatie alleen over nijland

Overzicht koopwoningen Nijland

De informatie op deze pagina wordt geleverd door Huizenzoeker. Er bestaat de mogelijkheid om te selecteren op datum, op prijs en op prijswijziging. Naast koopwoningen kunnen er ook huurwoningen worden geselecteerd.
Totaal: 5

Pagina 1

FotoAdresPrijs
€ 695.000 Tramstrjitte 6

Aangeboden sinds 29 april 2019

Postcode: 8771 RS Nijland
Oppervlakte: 455 m² | Perceel: 1690 m²

€ 875.000 Jongedyk 26

Aangeboden sinds 23 maart 2019

Postcode: 8771 KJ Nijland
Oppervlakte: 621 m² | Perceel: 13775 m²

€ 209.000 (Oude prijs: € 219.500)Tramstrjitte 39

Aangeboden sinds 15 december 2018

Postcode: 8771 RR Nijland
Oppervlakte: 102 m² | Perceel: 233 m²

€ 575.000 kk (Oude prijs: € 775.000)Jongedyk 2 B C

Aangeboden sinds 28 september 2018

Postcode: 8771 KJ Nijland
Oppervlakte: 260 m² | Perceel: 15385 m² | Bouwjaar: 1918 | Kamers: 8

€ 225.000 Tramstrjitte 24

Aangeboden sinds 17 november 2012

Postcode: 8771 RS Nijland
Oppervlakte: 120 m² | Perceel: 352 m²

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarHuizen gemeente Súdwest-Fryslân

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: