Drimble

Woningen in Cornwerd

Overzicht van woningen die te koop of te huur staan in Cornwerd. Er kan geselecteerd worden op prijswijzigingen.

informatie alleen over cornwerd

Overzicht koopwoningen Cornwerd

De informatie op deze pagina wordt geleverd door Huizenzoeker. Er bestaat de mogelijkheid om te selecteren op datum, op prijs en op prijswijziging. Naast koopwoningen kunnen er ook huurwoningen worden geselecteerd.
Totaal: 3

Pagina 1

FotoAdresPrijs
€ 349.000 kkDorpsweg 7-9

Aangeboden sinds 18 april 2019

Postcode: 8753 JC Cornwerd
Oppervlakte: 200 m² | Perceel: 470 m² | Bouwjaar: 1857 | Kamers: 6

€ 199.500 Dorpsweg 11

Aangeboden sinds 10 december 2018

Postcode: 8753 JC Cornwerd
Oppervlakte: 96 m² | Perceel: 170 m²

€ 348.000 kkSotterumerdijk 9a

Aangeboden sinds 1 november 2018

Postcode: 8753 JA Cornwerd
Oppervlakte: 150 m² | Perceel: 820 m² | Bouwjaar: 1972 | Kamers: 5

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarHuizen gemeente Súdwest-Fryslân

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: