Woningen in It Heidenskip

Overzicht van woningen die te koop of te huur staan in It Heidenskip. Er kan geselecteerd worden op prijswijzigingen.

informatie alleen over it heidenskip

Overzicht koopwoningen It Heidenskip

De informatie op deze pagina wordt geleverd door Huizenzoeker. Er bestaat de mogelijkheid om te selecteren op datum, op prijs en op prijswijziging. Naast koopwoningen kunnen er ook huurwoningen worden geselecteerd.
Totaal: 2

Pagina 1

FotoAdresPrijs
€ 895.000 (Oude prijs: € 1.075.000)Ursuladijk 20

Aangeboden sinds 26 november 2019

Postcode: 8724 HR It Heidenskip
Oppervlakte: 361 m² | Perceel: 6041 m²

€ 895.000 kk (Oude prijs: € 1.075.000)Ursuladyk 20

Aangeboden sinds 23 november 2019

Postcode: 8724 HR It Heidenskip
Oppervlakte: 361 m² | Perceel: 6041 m² | Bouwjaar: 1720 | Kamers: 8

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarHuizen gemeente Súdwest-Fryslân

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: