Drimble

Woningen in Arum

Overzicht van woningen die te koop of te huur staan in Arum. Er kan geselecteerd worden op prijswijzigingen.

informatie alleen over arum

Overzicht koopwoningen Arum

De informatie op deze pagina wordt geleverd door Huizenzoeker. Er bestaat de mogelijkheid om te selecteren op datum, op prijs en op prijswijziging. Naast koopwoningen kunnen er ook huurwoningen worden geselecteerd.
Totaal: 14

Pagina 1

FotoAdresPrijs
€ 545.000 kkAllengaweg 14

Aangeboden sinds 20 april 2019

Postcode: 8822 WJ Arum
Oppervlakte: 343 m² | Perceel: 9070 m² | Bouwjaar: 1900 | Kamers: 6

€ 299.500 De Tille 36

Aangeboden sinds 23 maart 2019

Postcode: 8822 WG Arum
Oppervlakte: 119 m² | Perceel: 392 m²

€ 179.500 Kaatsplein 13

Aangeboden sinds 7 februari 2019

Postcode: 8822 VS Arum
Oppervlakte: 173 m² | Perceel: 205 m²

€ 525.000 Van Camminghaweg 75

Aangeboden sinds 13 januari 2019

Postcode: 8822 WC Arum
Oppervlakte: 363 m² | Perceel: 1790 m²

€ 590.000 (Oude prijs: € 647.500)Sytzamaweg 48

Aangeboden sinds 31 oktober 2018

Postcode: 8822 VD Arum
Oppervlakte: 301 m² | Perceel: 1931 m²

€ 85.000 (Oude prijs: € 75.000)De Tille 24

Aangeboden sinds 16 augustus 2018

Postcode: 8822 WG Arum
Oppervlakte: m² | Perceel: 460 m²

€ 374.500 kkIt String 8

Aangeboden sinds 11 juli 2018

Postcode: 8822 WT Arum
Oppervlakte: 164 m² | Perceel: 526 m² | Bouwjaar: 1995 | Kamers: 5

€ 375.000 kk (Oude prijs: € 389.000)Sytzamaweg 5

Aangeboden sinds 6 juni 2018

Postcode: 8822 VB Arum
Oppervlakte: 193 m² | Perceel: 253 m² | Bouwjaar: 1704 | Kamers: 4

€ 475.000 Sytzamaweg 13

Aangeboden sinds 21 mei 2018

Postcode: 8822 VB Arum
Oppervlakte: 252 m² | Perceel: 1399 m²

€ 114.000 kkOude Kerkstraat 19

Aangeboden sinds 21 december 2017

Postcode: 8822 VR Arum
Oppervlakte: 85 m² | Perceel: 54 m² | Bouwjaar: 1902 | Kamers: 4

€ 524.500 (Oude prijs: € 547.500)Ald Rij 12

Aangeboden sinds 1 november 2017

Postcode: 8822 WX Arum
Oppervlakte: 400 m² | Perceel: 2814 m²

€ 299.500 Tille 30

Aangeboden sinds 6 juli 2017

Postcode: 8822 WG Arum
Oppervlakte: 137 m² | Perceel: 850 m²

€ 219.500 kkSytzamaweg 8

Aangeboden sinds 27 juni 2017

Postcode: 8822 VC Arum
Oppervlakte: 152 m² | Perceel: 207 m² | Bouwjaar: 1876 | Kamers: 6

€ 99.000 kkSytzamaweg 6

Aangeboden sinds 8 februari 2017

Postcode: 8822 VC Arum
Oppervlakte: 66 m² | Perceel: 139 m² | Bouwjaar: 1970 | Kamers: 2

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarHuizen gemeente Súdwest-Fryslân

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: