Drimble

Woningen in Idsegahuizum

Overzicht van woningen die te koop of te huur staan in Idsegahuizum. Er kan geselecteerd worden op prijswijzigingen.

informatie alleen over idsegahuizum

Overzicht koopwoningen Idsegahuizum

De informatie op deze pagina wordt geleverd door Huizenzoeker. Er bestaat de mogelijkheid om te selecteren op datum, op prijs en op prijswijziging. Naast koopwoningen kunnen er ook huurwoningen worden geselecteerd.
Totaal: 3

Pagina 1

FotoAdresPrijs
€ 179.000 kkBoppesteech 13

Aangeboden sinds 23 februari 2019

Postcode: 8755 JJ Idsegahuizum
Oppervlakte: 90 m² | Perceel: 205 m² | Bouwjaar: 1930 | Kamers: 3

€ 118.500 Dorpsweg 17

Aangeboden sinds 5 januari 2019

Postcode: 8755 JH Idsegahuizum
Oppervlakte: 77 m² | Perceel: 165 m²

€ 139.500 (Oude prijs: € 148.500)Dorpsweg 19

Aangeboden sinds 11 mei 2018

Postcode: 8755 JH Idsegahuizum
Oppervlakte: 77 m² | Perceel: 165 m²

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarHuizen gemeente Súdwest-Fryslân

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: