Woningen in Indijk

Overzicht van woningen die te koop of te huur staan in Indijk. Er kan geselecteerd worden op prijswijzigingen.

informatie alleen over indijk

Overzicht koopwoningen Indijk

De informatie op deze pagina wordt geleverd door Huizenzoeker. Er bestaat de mogelijkheid om te selecteren op datum, op prijs en op prijswijziging. Naast koopwoningen kunnen er ook huurwoningen worden geselecteerd.
Totaal: 3

Pagina 1

FotoAdresPrijs
€ 385.000 oa (Oude prijs: € 375.000)De Greiden 37 , 8553 Mc

Aangeboden sinds 15 juli 2019

Postcode: 8553 MC Indijk
Oppervlakte: 85 m² | Perceel: 257 m²

€ 385.000 (Oude prijs: € 375.000)De Greiden 37

Aangeboden sinds 15 juli 2019

Postcode: 8553 MC Indijk
Oppervlakte: 85 m² | Perceel: 257 m² | Bouwjaar: 1995 | Kamers: 4

€ 360.000 De Greiden 95*

Aangeboden sinds 27 maart 2018

Postcode: 8553 ME Indijk
Oppervlakte: 104 m² | Bouwjaar: 1995 | Kamers: 5

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarHuizen gemeente Súdwest-Fryslân

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: