Drimble

Woningen in Schraard

Overzicht van woningen die te koop of te huur staan in Schraard. Er kan geselecteerd worden op prijswijzigingen.

informatie alleen over schraard

Overzicht koopwoningen Schraard

De informatie op deze pagina wordt geleverd door Huizenzoeker. Er bestaat de mogelijkheid om te selecteren op datum, op prijs en op prijswijziging. Naast koopwoningen kunnen er ook huurwoningen worden geselecteerd.
Totaal: 3

Pagina 1

FotoAdresPrijs
€ 265.000 Smidstraat 29

Aangeboden sinds 6 januari 2019

Postcode: 8746 NG Schraard
Oppervlakte: 165 m² | Perceel: 298 m²

€ 265.000 Smidstraat 27-29

Aangeboden sinds 13 december 2018

Postcode: 8746 NG Schraard
Oppervlakte: 165 m² | Perceel: 298 m²

€ 92.500 Zuiderlaan 2

Aangeboden sinds 11 januari 2013

Postcode: 8746 NE Schraard
Oppervlakte: 450 m² | Perceel: 510 m²

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarHuizen gemeente Súdwest-Fryslân

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: